स्वामित्व हक्क धोरण

या संकेतस्थळावरील माहितीचा वापर अंशतः किंवा पूर्णपणे करण्यापूर्वी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.या संकेतस्थळावरील माहिती कोणत्याही गैर किंवा आक्षेपार्ह कारणासाठी संदर्भ म्हणून वापरता येणार नाही.