विभागनिहाय अर्जांची स्थिती

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 25-फेब्रु.-2018 04:01
विभागजिल्हाअर्ज भरलेल्या महाविद्यालयांची संख्याइ. मा. व. एकूण शिष्यवृत्ती इ. मा. व. एकूण फ्रीशिपएकुण इ. मा. व. अ.जा. एकूण शिष्यवृत्तीअ.जा. एकूण फ्रीशिपएकुण अ.जा. वि.मा.प्र. एकूण शिष्यवृत्तीवि.मा.प्र.एकूण फ्रीशिपएकुण वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज. एकूण शिष्यवृत्तीवि. जा. भ.ज. एकूण फ्रीशिपएकुण वि. जा. भ.ज. एकुण
अमरावती यवतमाळ 158000334332436670000003667
बुलढाणा 160000329524735420000003542
अकोला 162000476124750080000005008
वाशीम 7200014614215030000001503
अमरावती 23900094319281035900000010359
7910002229117882407900000024079
औरंगाबाद परभणी 172000367210337750000003775
जालना 14800040229241140000004114
औरंगाबाद 301000101024711057300000010573
बीड 266000653111866490000006649
887000243277842511100000025111
लातूर नांदेड 182000722530375280000007528
हिंगोली 7500017004317430000001743
लातूर 213000519422654200000005420
उस्मानाबाद 136000325512933840000003384
606000173747011807500000018075
मुंबई ठाणे 2290006728279995270000009527
मुंबई उपनगर 1490002608154841560000004156
मुंबई 900001711165833690000003369
रायगड 1010001943118931320000003132
रत्नागिरी 101000128150817890000001789
सिंधुदुर्ग 7600078122710080000001008
7460001505279292298100000022981
नागपूर वर्धा 143000450617946850000004685
नागपूर 4420001850021512065100000020651
भंडारा 155000382714339700000003970
गोंदिया 12700020679821650000002165
गडचिरोली 8000010757611510000001151
चंद्रपूर 176000546627557410000005741
11230003544129223836300000038363
नाशिक नाशिक 3420007699175394520000009452
अहमदनगर 343000783893087680000008768
नंदुरबार 6500050162563000000563
धुळे 123000149130217930000001793
जळगाव 233000396155245130000004513
11060002149035992508900000025089
पुणे सोलापूर 252000604184868890000006889
सातारा 225000410555046550000004655
कोल्हापूर 197000471791156280000005628
सांगली 177000338953639250000003925
पुणे 3910001073440341476800000014768
12420002898668793586500000035865
 एकुण650100016496124602189563000000189563