H1

नवीन विद्यार्थी नोंदणी

योजना
कृपया अर्ज करू इच्छीत असलेली योजना निवडा
फॉर्म भरण्यासाठी आपले दस्ताऐवज खाली देलेल्या क्रमानुसार आपल्या सोबत ठेवा.
माध्यमिक
आपण खालील योजनांसाठी अर्ज भरू शकता:
1. वसतिगृह प्रवेश
बंधनकारक दस्तऐवज:
1. Caste Certificate Issued by Competant Officer
2. Income Proof - Form 16
उच्च माध्यमिक
(शासकीय कोटासाठी)
आपण खालील योजनांसाठी अर्ज भरू शकता:
1. भारत सरकार शिष्यवृत्ती
2. राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती
3. वसतिगृह प्रवेश
4. परराज्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी योजना
5. विद्या वेतन योजना
बंधनकारक दस्तऐवज:
1. Caste Certificate Issued by Competant Officer
2. Income Proof - Form 16
3. Caste Validity Certificate
4. SSC Mark Sheet
कृपया प्रवर्ग आणि जात तपासून घ्या. या माहितीत नंतर बदल होऊ शकणार नाही अनाथ (प्रवर्ग नसलेले) फक्त वसतिगृह प्रवेश योजनेस पात्र असतील
*
:
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी बी पी एल क्रमांक टाकावा.
*
:
दारिद्र्यरेषेखालील ?
:
:
*
: