विद्यार्थी अर्ज सद्यस्थिती तपशील

कृपया तुमच्या अर्जाची सद्यस्थिती पाहण्यासाठी (अर्ज क्रमांक आणि योजना) किंवा (युजरनेम आणि शैक्षणिक वर्ष) भरा
अर्ज क्रमांक आणि योजना भरून शोधा
:
:
किंवा
युजरनेम आणि शैक्षणिक वर्ष भरून शोधा
:
: