ई-शिष्यवृत्ती - आर्थिक वर्षानुसार देयक वितरण स्थिती

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 13-मे-2024 04:47
प्रवर्गलेखाशीर्षऑनलाइन एकूण विद्यार्थीस्टॉपगॅप एकूण विद्यार्थीएकूण विद्यार्थीऑनलाइन निर्वाह भत्ता (लाखात)स्टॉपगॅप निर्वाह भत्ता (लाखात)निर्वाह भत्ता (लाखात)ऑनलाइन महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)स्टॉपगॅप महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)ऑनलाइन एकूण राशी (लाखात)स्टॉपगॅप एकूण राशी (लाखात)देयक राशी (लाखात)
अनुसूचित जाती2225035210008101000814,658.320.004,658.3224,384.680.0024,384.6829,042.990.0029,042.99
अनुसूचित जाती2225038827730277341.400.0041.40999.020.00999.021,040.420.001,040.42
अनुसूचित जाती2225049517638101763817,911.320.007,911.3235,994.130.0035,994.1343,905.450.0043,905.45
अनुसूचित जाती2225380556210562170.010.0070.012,125.900.002,125.902,195.920.002,195.92
अनुसूचित जाती2225E41819360193632.960.0032.96698.390.00698.39731.360.00731.36
अनुसूचित जाती2225E427884088417.700.0017.70595.140.00595.14612.850.00612.85
अनुसूचित जाती2225E43622720227244.880.0044.881,325.390.001,325.391,370.280.001,370.28
अनुसूचित जाती2225E44512010120114.390.0014.39843.500.00843.50857.890.00857.89
अनुसूचित जाती2225E45460906099.560.009.56255.610.00255.61265.170.00265.17
अनुसूचित जाती2225E46312601261.990.001.9952.540.0052.5454.530.0054.53
अनुसूचित जाती2225E47246920469295.280.0095.283,941.750.003,941.754,037.030.004,037.03
अनुसूचित जाती2225E48113960139612.820.0012.82300.250.00300.25313.070.00313.07
अनुसूचित जाती2225E492608060811.240.0011.24392.670.00392.67403.900.00403.90
अनुसूचित जाती2225E50711630116316.420.0016.42487.770.00487.77504.190.00504.19
अनुसूचित जाती2225E51613210132120.350.0020.35775.480.00775.48799.730.00799.73
अनुसूचित जाती2225E52512590125917.990.0017.99665.940.00665.94683.930.00683.93
अनुसूचित जाती2225E534510510.820.000.8244.170.0044.1744.990.0044.99
अनुसूचित जाती2225E54348804887.100.007.10183.700.00183.70190.800.00190.80
अनुसूचित जाती2225E552946094614.380.0014.38615.460.00615.46629.830.00629.83
अनुसूचित जाती2225E561480480.500.000.509.200.009.209.690.009.69
अनुसूचित जाती2225E581300300.390.000.396.760.006.767.150.007.15
अनुसूचित जाती2225E59911401141.680.001.68121.450.00121.45123.130.00123.13
अनुसूचित जाती2225E60529302933.210.003.2180.190.0080.1983.410.0083.41
अनुसूचित जाती2225E614840841.230.001.2368.120.0068.1269.350.0069.35
अनुसूचित जाती2225E62330803083.570.003.57167.690.00167.69171.260.00171.26
अनुसूचित जाती2225E63213601361.720.001.7225.960.0025.9627.680.0027.68
अनुसूचित जाती2225E641430430.520.000.5227.870.0027.8728.400.0028.40
अनुसूचित जाती2225E65218990189957.040.0057.041,405.260.001,405.261,462.300.001,462.30
अनुसूचित जाती2225E66115401541.970.001.9773.990.0073.9975.960.0075.96
अनुसूचित जाती2225E67924302431.680.001.6816.600.0016.6018.280.0018.28
अनुसूचित जाती2225E68825802584.850.004.85101.940.00101.94106.780.00106.78
अनुसूचित जाती2225E69726102612.230.002.2317.930.0017.9320.160.0020.16
अनुसूचित जाती2225E70317101712.820.002.8256.760.0056.7659.580.0059.58
अनुसूचित जाती2225E71244004406.270.006.27440.230.00440.23446.500.00446.50
अनुसूचित जाती2225E721300300.400.000.405.280.005.285.680.005.68
अनुसूचित जाती2225E732870871.430.001.4340.770.0040.7742.200.0042.20
अनुसूचित जाती2225E74148204823.430.003.4386.890.0086.8990.320.0090.32
अनुसूचित जाती2225E759830830.610.000.6115.720.0015.7216.330.0016.33
अनुसूचित जाती2225E76836003605.830.005.83175.150.00175.15180.980.00180.98
इतर मागास वर्गीय22253144980550980552,040.580.002,040.589,865.050.009,865.0511,905.630.0011,905.63
इतर मागास वर्गीय2225323360404060404584.750.00584.7517,117.190.0017,117.1917,708.560.0017,708.56
इतर मागास वर्गीय2225357421570502157054,311.010.004,311.0121,484.880.0021,484.8825,795.890.0025,795.89
इतर मागास वर्गीय22254187925092510.310.0010.31335.820.00335.82346.130.00346.13
इतर मागास वर्गीय2225440916520165219.580.0019.58342.510.00342.51362.090.00362.09
इतर मागास वर्गीय2225484887308735.750.005.75311.450.00311.45317.200.00317.20
इतर मागास वर्गीय2225503117360173623.180.0023.1860.820.0060.8284.000.0084.00
इतर मागास वर्गीय2225506723702371.880.001.8863.120.0063.1265.000.0065.00
इतर मागास वर्गीय222553119610196129.320.0029.32116.560.00116.56145.880.00145.88
इतर मागास वर्गीय22256798670671.610.001.6110.350.0010.3511.950.0011.95
इतर मागास वर्गीय2225723910101011.080.001.080.350.000.351.430.001.43
इतर मागास वर्गीय2225952719601962.040.002.0432.790.0032.7934.830.0034.83
इतर मागास वर्गीय2225B34820502050.940.000.9467.210.0067.2168.140.0068.14
इतर मागास वर्गीय2225E97334003400.000.000.00110.550.00110.55110.550.00110.55
इतर मागास वर्गीय2225F00238440384494.570.0094.57918.270.00918.271,012.840.001,012.84
विशेष मागास प्रवर्ग2225259620210020210455.540.00455.545,732.010.005,732.016,187.550.006,187.55
विशेष मागास प्रवर्ग22254151130130.310.000.313.390.003.393.700.003.70
विशेष मागास प्रवर्ग222541876060.090.000.091.180.001.181.260.001.26
विशेष मागास प्रवर्ग22254374160160.290.000.295.560.005.565.850.005.85
विशेष मागास प्रवर्ग222544099090.040.000.043.540.003.543.580.003.58
विशेष मागास प्रवर्ग22255808330330.280.000.282.270.002.272.550.002.55
विशेष मागास प्रवर्ग2225729316301632.530.002.539.120.009.1211.650.0011.65
विशेष मागास प्रवर्ग22258362230230.280.000.289.810.009.8110.090.0010.09
विशेष मागास प्रवर्ग22258398340340.990.000.9913.190.0013.1914.180.0014.18
विशेष मागास प्रवर्ग2225E946130130.270.000.272.390.002.392.660.002.66
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077113056601305662,742.350.002,742.3520,142.910.0020,142.9122,885.260.0022,885.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080611373011373158.760.00158.764,846.400.004,846.405,005.160.005,005.16
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22254151364036411.230.0011.2379.360.0079.3690.590.0090.59
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225418726802683.430.003.43226.860.00226.86230.280.00230.28
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22254374418041810.510.0010.51110.080.00110.08120.580.00120.58
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225440946704674.310.004.31194.610.00194.61198.930.00198.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22255693130130.340.000.342.960.002.963.300.003.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225580814001400.800.000.8011.890.0011.8912.690.0012.69
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22258772835083517.620.0017.62122.340.00122.34139.960.00139.96
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225943823102317.170.007.1762.690.0062.6969.860.0069.86
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22259652648064811.290.0011.2956.710.0056.7168.000.0068.00
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22259681460460.550.000.5528.120.0028.1228.670.0028.67
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225a10916001603.090.003.0913.260.0013.2616.350.0016.35
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225A136510510.590.000.5910.010.0010.0110.600.0010.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225b212411041113.070.0013.07186.450.00186.45199.520.00199.52
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225b65156005609.560.009.5630.400.0030.4039.960.0039.96
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225E88430803088.230.008.2366.080.0066.0874.310.0074.31
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225E91918401840.240.000.24126.120.00126.12126.360.00126.36
एकुण 863196086319623,690.670.0023,690.671,60,561.880.001,60,561.881,84,263.040.001,84,263.04
जिल्हाप्रवर्गलेखाशीर्षऑनलाइन एकूण विद्यार्थीस्टॉपगॅप एकूण विद्यार्थीएकूण विद्यार्थीऑनलाइन निर्वाह भत्ता (लाखात)स्टॉपगॅप निर्वाह भत्ता (लाखात)निर्वाह भत्ता (लाखात)ऑनलाइन महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)स्टॉपगॅप महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)ऑनलाइन देयक राशी (लाखात)स्टॉपगॅप देयक राशी (लाखात)देयक राशी (लाखात)
नांदेडइतर मागास वर्गीय2225314412340123423.970.0023.97149.010.00149.01172.980.00172.98
नांदेडइतर मागास वर्गीय2225323388008809.680.009.68196.170.00196.17205.850.00205.85
नांदेडइतर मागास वर्गीय2225357437780377889.020.0089.02351.410.00351.41440.440.00440.44
नांदेडअनुसूचित जाती22250352764307643319.150.00319.15919.310.00919.311,238.450.001,238.45
नांदेडअनुसूचित जाती22250495365603656186.520.00186.52949.780.00949.781,136.300.001,136.30
नांदेडअनुसूचित जाती22253805900901.250.001.2542.600.0042.6043.850.0043.85
नांदेडअनुसूचित जाती2225E60529302933.210.003.2180.190.0080.1983.410.0083.41
नांदेडविशेष मागास प्रवर्ग2225259636703677.750.007.7566.950.0066.9574.710.0074.71
नांदेडविशेष मागास प्रवर्ग22258362230230.280.000.289.810.009.8110.090.0010.09
नांदेडविशेष मागास प्रवर्ग22258398340340.990.000.9913.190.0013.1914.180.0014.18
नांदेडविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077131780317880.620.0080.62582.370.00582.37662.990.00662.99
नांदेडविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080651905194.770.004.77109.520.00109.52114.290.00114.29
हिंगोलीइतर मागास वर्गीय2225314423602363.820.003.8221.130.0021.1324.950.0024.95
हिंगोलीइतर मागास वर्गीय22253233340340.260.000.265.420.005.425.680.005.68
हिंगोलीइतर मागास वर्गीय22253574727072715.250.0015.25107.910.00107.91123.150.00123.15
हिंगोलीअनुसूचित जाती22250352601060124.380.0024.3875.050.0075.0599.430.0099.43
हिंगोलीअनुसूचित जाती222503889090.110.000.112.060.002.062.170.002.17
हिंगोलीअनुसूचित जाती2225049523040230481.960.0081.96324.380.00324.38406.340.00406.34
हिंगोलीअनुसूचित जाती222538056060.040.000.041.090.001.091.130.001.13
हिंगोलीअनुसूचित जाती2225E641430430.520.000.5227.870.0027.8728.400.0028.40
हिंगोलीविशेष मागास प्रवर्ग22252596310310.720.000.7213.230.0013.2313.950.0013.95
हिंगोलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077114410144131.790.0031.79281.620.00281.62313.420.00313.42
हिंगोलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806260260.270.000.278.640.008.648.910.008.91
परभणीइतर मागास वर्गीय2225314446004608.790.008.7993.990.0093.99102.780.00102.78
परभणीइतर मागास वर्गीय22253233300300.240.000.243.500.003.503.740.003.74
परभणीइतर मागास वर्गीय2225357414500145034.700.0034.70122.610.00122.61157.310.00157.31
परभणीअनुसूचित जाती22250352345603456140.580.00140.58774.050.00774.05914.620.00914.62
परभणीअनुसूचित जाती22250495306103061138.320.00138.32557.480.00557.48695.800.00695.80
परभणीअनुसूचित जाती2225380510801081.320.001.3262.380.0062.3863.700.0063.70
परभणीअनुसूचित जाती2225E59911401141.680.001.68121.450.00121.45123.130.00123.13
परभणीविशेष मागास प्रवर्ग22252596740741.290.001.2910.350.0010.3511.650.0011.65
परभणीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077122060220638.220.0038.22310.730.00310.73348.950.00348.95
परभणीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806600600.590.000.5940.820.0040.8241.410.0041.41
जालनाइतर मागास वर्गीय22253233240240.400.000.4024.180.0024.1824.580.0024.58
जालनाइतर मागास वर्गीय2225357426502655.960.005.9625.410.0025.4131.370.0031.37
जालनाअनुसूचित जाती22250352685068529.700.0029.7088.260.0088.26117.960.00117.96
जालनाअनुसूचित जाती22250388100100.100.000.101.750.001.751.850.001.85
जालनाअनुसूचित जाती22250495363603636158.140.00158.14340.640.00340.64498.780.00498.78
जालनाअनुसूचित जाती22253805120120.210.000.212.680.002.682.900.002.90
जालनाअनुसूचित जाती2225E581300300.390.000.396.760.006.767.150.007.15
जालनाविशेष मागास प्रवर्ग22252596130130.390.000.393.070.003.073.460.003.46
जालनाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077128202827.170.007.1763.500.0063.5070.670.0070.67
जालनाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806160160.220.000.223.380.003.383.600.003.60
औरंगाबादइतर मागास वर्गीय2225314410257010257232.700.00232.701,303.210.001,303.211,535.920.001,535.92
औरंगाबादइतर मागास वर्गीय2225323339070390730.790.0030.791,017.790.001,017.791,048.580.001,048.58
औरंगाबादइतर मागास वर्गीय22253574463104631111.460.00111.46401.740.00401.74513.200.00513.20
औरंगाबादअनुसूचित जाती22250352703407034308.940.00308.941,138.790.001,138.791,447.720.001,447.72
औरंगाबादअनुसूचित जाती2225038811090110916.120.0016.12436.920.00436.92453.040.00453.04
औरंगाबादअनुसूचित जाती22250495223990223991,083.250.001,083.254,217.990.004,217.995,301.240.005,301.24
औरंगाबादअनुसूचित जाती2225380529202923.390.003.3969.390.0069.3972.780.0072.78
औरंगाबादविशेष मागास प्रवर्ग2225259611801182.830.002.8330.140.0030.1432.960.0032.96
औरंगाबादविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077112687012687278.900.00278.901,481.170.001,481.171,760.070.001,760.07
औरंगाबादविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080628702873.450.003.4569.520.0069.5272.970.0072.97
बीडइतर मागास वर्गीय2225314428290282960.300.0060.30188.080.00188.08248.380.00248.38
बीडइतर मागास वर्गीय22253233390390.390.000.395.210.005.215.600.005.60
बीडइतर मागास वर्गीय2225357438003807.780.007.7825.660.0025.6633.440.0033.44
बीडअनुसूचित जाती2225035212000120064.870.0064.87637.080.00637.08701.960.00701.96
बीडअनुसूचित जाती22250388690691.190.001.1923.490.0023.4924.680.0024.68
बीडअनुसूचित जाती22250495760807608322.910.00322.91918.370.00918.371,241.270.001,241.27
बीडअनुसूचित जाती2225E614840841.230.001.2368.120.0068.1269.350.0069.35
बीडविशेष मागास प्रवर्ग2225259616101612.800.002.8012.870.0012.8715.670.0015.67
बीडविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077118577018577351.990.00351.99696.760.00696.761,048.750.001,048.75
बीडविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806600600.450.000.458.990.008.999.440.009.44
बीडविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225E88423202325.580.005.5832.870.0032.8738.450.0038.45
लातूरइतर मागास वर्गीय2225323331803182.210.002.21180.960.00180.96183.180.00183.18
लातूरइतर मागास वर्गीय2225357441170411787.070.0087.07572.370.00572.37659.440.00659.44
लातूरइतर मागास वर्गीय2225F00236103618.680.008.6837.560.0037.5646.240.0046.24
लातूरअनुसूचित जाती2225035221850218595.760.0095.76441.540.00441.54537.300.00537.30
लातूरअनुसूचित जाती22250495503005030209.010.00209.01981.040.00981.041,190.050.001,190.05
लातूरअनुसूचित जाती2225E62330803083.570.003.57167.690.00167.69171.260.00171.26
लातूरविशेष मागास प्रवर्ग2225259633903397.990.007.99103.110.00103.11111.100.00111.10
लातूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771580105801110.560.00110.561,219.580.001,219.581,330.150.001,330.15
लातूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080620102012.810.002.81191.440.00191.44194.260.00194.26
लातूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22258772835083517.620.0017.62122.340.00122.34139.960.00139.96
लातूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225E884140140.390.000.395.810.005.816.200.006.20
उस्मानाबादइतर मागास वर्गीय2225314413280132824.470.0024.4728.790.0028.7953.270.0053.27
उस्मानाबादइतर मागास वर्गीय2225323321402141.740.001.7432.690.0032.6934.430.0034.43
उस्मानाबादइतर मागास वर्गीय2225357424400244056.580.0056.58198.390.00198.39254.970.00254.97
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225035217460174673.070.0073.07233.810.00233.81306.880.00306.88
उस्मानाबादअनुसूचित जाती22250495346103461146.770.00146.77339.580.00339.58486.350.00486.35
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225E63213601361.720.001.7225.960.0025.9627.680.0027.68
उस्मानाबादविशेष मागास प्रवर्ग2225259624502455.770.005.7743.400.0043.4049.170.0049.17
उस्मानाबादविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077146920469298.200.0098.20368.960.00368.96467.160.00467.16
उस्मानाबादविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080627602762.980.002.9856.070.0056.0759.050.0059.05
यवतमाळइतर मागास वर्गीय2225314458230582382.640.0082.64113.290.00113.29195.930.00195.93
यवतमाळइतर मागास वर्गीय2225323318290182910.720.0010.72324.200.00324.20334.920.00334.92
यवतमाळइतर मागास वर्गीय2225357410152010152164.520.00164.52447.430.00447.43611.950.00611.95
यवतमाळइतर मागास वर्गीय2225B34820502050.940.000.9467.210.0067.2168.140.0068.14
यवतमाळअनुसूचित जाती22250352311303113126.150.00126.15600.070.00600.07726.220.00726.22
यवतमाळअनुसूचित जाती22250388530530.050.000.0542.110.0042.1142.160.0042.16
यवतमाळअनुसूचित जाती22250495471204712167.230.00167.23498.000.00498.00665.230.00665.23
यवतमाळअनुसूचित जाती2225380546404642.930.002.93103.080.00103.08106.010.00106.01
यवतमाळअनुसूचित जाती2225E732870871.430.001.4340.770.0040.7742.200.0042.20
यवतमाळविशेष मागास प्रवर्ग22252596616061610.020.0010.0272.660.0072.6682.670.0082.67
यवतमाळविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771972409724150.390.00150.39571.660.00571.66722.050.00722.05
यवतमाळविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080669006904.920.004.92148.230.00148.23153.150.00153.15
यवतमाळविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225b212411041113.070.0013.07186.450.00186.45199.520.00199.52
बुलढाणाइतर मागास वर्गीय2225314451205127.450.007.4543.200.0043.2050.660.0050.66
बुलढाणाइतर मागास वर्गीय222532331003010037.150.007.15235.060.00235.06242.220.00242.22
बुलढाणाइतर मागास वर्गीय2225357413669013669217.450.00217.45791.590.00791.591,009.040.001,009.04
बुलढाणाइतर मागास वर्गीय222553119610196129.320.0029.32116.560.00116.56145.880.00145.88
बुलढाणाअनुसूचित जाती22250352283802838113.180.00113.18542.440.00542.44655.620.00655.62
बुलढाणाअनुसूचित जाती22250495528505285163.430.00163.43637.370.00637.37800.800.00800.80
बुलढाणाअनुसूचित जाती2225E74148204823.430.003.4386.890.0086.8990.320.0090.32
बुलढाणाविशेष मागास प्रवर्ग22252596920921.410.001.4114.340.0014.3415.740.0015.74
बुलढाणाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771635306353110.150.00110.15769.180.00769.18879.330.00879.33
बुलढाणाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080633803383.060.003.0652.010.0052.0155.060.0055.06
अकोलाइतर मागास वर्गीय2225323385808586.220.006.22151.190.00151.19157.410.00157.41
अकोलाइतर मागास वर्गीय2225357455430554396.130.0096.13392.660.00392.66488.790.00488.79
अकोलाइतर मागास वर्गीय2225F00212980129825.010.0025.01114.570.00114.57139.580.00139.58
अकोलाअनुसूचित जाती22250352289602896124.930.00124.93493.150.00493.15618.080.00618.08
अकोलाअनुसूचित जाती222503881010.000.000.000.000.000.000.010.000.01
अकोलाअनुसूचित जाती22250495295802958103.080.00103.08306.640.00306.64409.720.00409.72
अकोलाअनुसूचित जाती2225380529102911.860.001.8642.840.0042.8444.700.0044.70
अकोलाअनुसूचित जाती2225E721300300.400.000.405.280.005.285.680.005.68
अकोलाविशेष मागास प्रवर्ग2225259623002304.310.004.3141.290.0041.2945.600.0045.60
अकोलाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077114300143026.770.0026.77204.370.00204.37231.140.00231.14
अकोलाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080625202522.040.002.0451.990.0051.9954.030.0054.03
वाशीमइतर मागास वर्गीय2225323315501550.720.000.7216.110.0016.1116.830.0016.83
वाशीमइतर मागास वर्गीय2225357443070430763.110.0063.11137.970.00137.97201.080.00201.08
वाशीमअनुसूचित जाती2225035230490304993.930.0093.93124.500.00124.50218.430.00218.43
वाशीमअनुसूचित जाती22250495862086231.680.0031.68161.920.00161.92193.600.00193.60
वाशीमअनुसूचित जाती2225E759830830.610.000.6115.720.0015.7216.330.0016.33
वाशीमविशेष मागास प्रवर्ग2225259614101412.130.002.139.260.009.2611.390.0011.39
वाशीमविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077110260102612.950.0012.9527.600.0027.6040.550.0040.55
वाशीमविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806870870.570.000.5714.210.0014.2114.780.0014.78
वाशीमविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225b65156005609.560.009.5630.400.0030.4039.960.0039.96
वाशीमविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225E884360361.190.001.1920.760.0020.7621.960.0021.96
अमरावतीइतर मागास वर्गीय2225314422870228737.190.0037.19308.500.00308.50345.690.00345.69
अमरावतीइतर मागास वर्गीय2225323345030450330.400.0030.401,300.580.001,300.581,330.980.001,330.98
अमरावतीइतर मागास वर्गीय2225357437632037632613.660.00613.662,147.010.002,147.012,760.660.002,760.66
अमरावतीअनुसूचित जाती22250352701007010259.130.00259.13995.480.00995.481,254.610.001,254.61
अमरावतीअनुसूचित जाती22250495602406024249.800.00249.801,531.980.001,531.981,781.780.001,781.78
अमरावतीअनुसूचित जाती2225380540504053.400.003.40192.880.00192.88196.280.00196.28
अमरावतीअनुसूचित जाती2225E71244004406.270.006.27440.230.00440.23446.500.00446.50
अमरावतीविशेष मागास प्रवर्ग22252596798079812.310.0012.31128.740.00128.74141.050.00141.05
अमरावतीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771773807738136.100.00136.10903.100.00903.101,039.200.001,039.20
अमरावतीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080653705374.760.004.76197.980.00197.98202.730.00202.73
ठाणेइतर मागास वर्गीय2225323326440264422.030.0022.03968.030.00968.03990.060.00990.06
ठाणेइतर मागास वर्गीय2225357429980299864.550.0064.55215.200.00215.20279.740.00279.74
ठाणेइतर मागास वर्गीय2225F002370370.680.000.688.200.008.208.880.008.88
ठाणेअनुसूचित जाती2225035216910169183.610.0083.61221.350.00221.35304.960.00304.96
ठाणेअनुसूचित जाती2225038839003907.130.007.13129.280.00129.28136.410.00136.41
ठाणेअनुसूचित जाती22250495564905649306.370.00306.371,724.110.001,724.112,030.480.002,030.48
ठाणेअनुसूचित जाती222538055050.070.000.073.090.003.093.160.003.16
ठाणेअनुसूचित जाती2225E43622720227244.880.0044.881,325.390.001,325.391,370.280.001,370.28
ठाणेअनुसूचित जाती2225E76836003605.830.005.83175.150.00175.15180.980.00180.98
ठाणेविशेष मागास प्रवर्ग22252596623062314.680.0014.68175.130.00175.13189.800.00189.80
ठाणेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077111670116727.940.0027.94224.920.00224.92252.860.00252.86
ठाणेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080666206628.360.008.36288.680.00288.68297.040.00297.04
ठाणेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225E91918401840.240.000.24126.120.00126.12126.360.00126.36
मुंबई उपनगरइतर मागास वर्गीय22253144439043910.930.0010.9339.320.0039.3250.250.0050.25
मुंबई उपनगरइतर मागास वर्गीय2225323327602761.800.001.8081.520.0081.5283.310.0083.31
मुंबई उपनगरइतर मागास वर्गीय22253574524905249121.170.00121.17519.230.00519.23640.400.00640.40
मुंबई उपनगरइतर मागास वर्गीय2225440916520165219.580.0019.58342.510.00342.51362.090.00362.09
मुंबई उपनगरइतर मागास वर्गीय2225F002750751.500.001.5014.610.0014.6116.110.0016.11
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती22250352794079439.380.0039.38189.910.00189.91229.290.00229.29
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती22250495458404584214.160.00214.16819.280.00819.281,033.440.001,033.44
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती22253805901090110.950.0010.95298.400.00298.40309.350.00309.35
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती2225E427884088417.700.0017.70595.140.00595.14612.850.00612.85
मुंबई उपनगरविशेष मागास प्रवर्ग22252596706070613.490.0013.49138.570.00138.57152.060.00152.06
मुंबई उपनगरविशेष मागास प्रवर्ग22254374160160.290.000.295.560.005.565.850.005.85
मुंबई उपनगरविशेष मागास प्रवर्ग222544099090.040.000.043.540.003.543.580.003.58
मुंबई उपनगरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077142804288.600.008.6040.620.0040.6249.220.0049.22
मुंबई उपनगरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080621302133.310.003.3154.380.0054.3857.690.0057.69
मुंबई उपनगरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22254374418041810.510.0010.51110.080.00110.08120.580.00120.58
मुंबई उपनगरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225440946704674.310.004.31194.610.00194.61198.930.00198.93
मुंबईइतर मागास वर्गीय2225314415301534.720.004.7225.580.0025.5830.290.0030.29
मुंबईइतर मागास वर्गीय2225323324602462.470.002.4757.870.0057.8760.340.0060.34
मुंबईइतर मागास वर्गीय2225357419750197557.370.0057.37441.670.00441.67499.040.00499.04
मुंबईइतर मागास वर्गीय22254187925092510.310.0010.31335.820.00335.82346.130.00346.13
मुंबईइतर मागास वर्गीय2225F00237503757.520.007.5252.640.0052.6460.160.0060.16
मुंबईअनुसूचित जाती22250352873087349.760.0049.76154.560.00154.56204.330.00204.33
मुंबईअनुसूचित जाती22250495220802208128.530.00128.53682.050.00682.05810.580.00810.58
मुंबईअनुसूचित जाती2225380548504855.480.005.48155.960.00155.96161.440.00161.44
मुंबईअनुसूचित जाती2225E41819360193632.960.0032.96698.390.00698.39731.360.00731.36
मुंबईविशेष मागास प्रवर्ग2225259631803185.130.005.13139.530.00139.53144.650.00144.65
मुंबईविशेष मागास प्रवर्ग22254151130130.310.000.313.390.003.393.700.003.70
मुंबईविशेष मागास प्रवर्ग222541876060.090.000.091.180.001.181.260.001.26
मुंबईविशेष मागास प्रवर्ग2225E946130130.270.000.272.390.002.392.660.002.66
मुंबईविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077127702779.050.009.05133.440.00133.44142.500.00142.50
मुंबईविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080615301531.720.001.7246.590.0046.5948.310.0048.31
मुंबईविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22254151364036411.230.0011.2379.360.0079.3690.590.0090.59
मुंबईविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225418726802683.430.003.43226.860.00226.86230.280.00230.28
मुंबईविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225E884260261.070.001.076.640.006.647.710.007.71
रायगडइतर मागास वर्गीय2225323318530185315.370.0015.37679.000.00679.00694.370.00694.37
रायगडइतर मागास वर्गीय2225357433340333481.070.0081.07556.610.00556.61637.680.00637.68
रायगडइतर मागास वर्गीय2225484887308735.750.005.75311.450.00311.45317.200.00317.20
रायगडअनुसूचित जाती2225035213010130164.630.0064.63562.760.00562.76627.400.00627.40
रायगडअनुसूचित जाती22250495591059134.120.0034.12343.260.00343.26377.370.00377.37
रायगडअनुसूचित जाती2225380519701971.690.001.69150.090.00150.09151.770.00151.77
रायगडअनुसूचित जाती2225E44512010120114.390.0014.39843.500.00843.50857.890.00857.89
रायगडविशेष मागास प्रवर्ग2225259638203828.070.008.07181.320.00181.32189.390.00189.39
रायगडविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077134903498.840.008.84135.730.00135.73144.560.00144.56
रायगडविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080613101311.190.001.1967.200.0067.2068.390.0068.39
रत्नागिरीइतर मागास वर्गीय22253144988009880179.600.00179.60435.570.00435.57615.170.00615.17
रत्नागिरीइतर मागास वर्गीय2225323319640196414.170.0014.17326.610.00326.61340.780.00340.78
रत्नागिरीइतर मागास वर्गीय2225357423790237945.070.0045.07118.920.00118.92163.990.00163.99
रत्नागिरीइतर मागास वर्गीय2225503117360173623.180.0023.1860.820.0060.8284.000.0084.00
रत्नागिरीइतर मागास वर्गीय2225506723702371.880.001.8863.120.0063.1265.000.0065.00
रत्नागिरीअनुसूचित जाती22250352528052819.680.0019.6875.940.0075.9495.610.0095.61
रत्नागिरीअनुसूचित जाती222503881010.000.000.000.340.000.340.340.000.34
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225049517700177075.160.0075.16263.840.00263.84339.000.00339.00
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225380526502653.270.003.27130.880.00130.88134.150.00134.15
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225E45460906099.560.009.56255.610.00255.61265.170.00265.17
रत्नागिरीविशेष मागास प्रवर्ग22252596486048610.160.0010.16110.800.00110.80120.960.00120.96
रत्नागिरीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077119040190448.230.0048.23426.730.00426.73474.970.00474.97
रत्नागिरीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080626502653.120.003.12142.340.00142.34145.460.00145.46
सिंधुदुर्गइतर मागास वर्गीय2225314422800228057.040.0057.0494.080.0094.08151.120.00151.12
सिंधुदुर्गइतर मागास वर्गीय22253233340340.570.000.578.780.008.789.350.009.35
सिंधुदुर्गइतर मागास वर्गीय2225357416380163839.270.0039.27234.310.00234.31273.580.00273.58
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती22250352840843.650.003.658.570.008.5712.210.0012.21
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती2225038827902795.170.005.1741.380.0041.3846.550.0046.55
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती22250495657065734.640.0034.64155.990.00155.99190.630.00190.63
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती22253805960960.820.000.8249.180.0049.1849.990.0049.99
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती2225E46312601261.990.001.9952.540.0052.5454.530.0054.53
सिंधुदुर्गविशेष मागास प्रवर्ग2225259617201723.950.003.9524.540.0024.5428.480.0028.48
सिंधुदुर्गविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771577057716.370.0016.37109.630.00109.63125.990.00125.99
सिंधुदुर्गविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806220220.190.000.192.260.002.262.450.002.45
वर्धाइतर मागास वर्गीय2225323375807582.770.002.77193.540.00193.54196.300.00196.30
वर्धाइतर मागास वर्गीय2225357452980529895.840.0095.84332.840.00332.84428.680.00428.68
वर्धाअनुसूचित जाती22250352395003950216.110.00216.11894.980.00894.981,111.090.001,111.09
वर्धाअनुसूचित जाती222503884040.010.000.010.030.000.030.040.000.04
वर्धाअनुसूचित जाती22250495273202732111.730.00111.73639.990.00639.99751.720.00751.72
वर्धाअनुसूचित जाती22253805390390.670.000.6721.610.0021.6122.290.0022.29
वर्धाअनुसूचित जाती2225E66115401541.970.001.9773.990.0073.9975.960.0075.96
वर्धाविशेष मागास प्रवर्ग2225259619001903.170.003.1743.240.0043.2446.410.0046.41
वर्धाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077130803085.840.005.8496.970.0096.97102.810.00102.81
वर्धाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22259652648064811.290.0011.2956.710.0056.7168.000.0068.00
वर्धाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22259681460460.550.000.5528.120.0028.1228.670.0028.67
नागपूरइतर मागास वर्गीय2225314422384022384493.240.00493.242,592.730.002,592.733,085.970.003,085.97
नागपूरइतर मागास वर्गीय2225323310646010646154.590.00154.593,798.720.003,798.723,954.760.003,954.76
नागपूरइतर मागास वर्गीय2225357429174029174615.010.00615.013,199.750.003,199.753,814.750.003,814.75
नागपूरइतर मागास वर्गीय2225952719601962.040.002.0432.790.0032.7934.830.0034.83
नागपूरअनुसूचित जाती2225035211063011063669.300.00669.304,223.780.004,223.784,893.080.004,893.08
नागपूरअनुसूचित जाती22250495302050302051,488.400.001,488.407,758.080.007,758.089,246.480.009,246.48
नागपूरअनुसूचित जाती22253805734073415.660.0015.66326.960.00326.96342.620.00342.62
नागपूरअनुसूचित जाती2225E65218990189957.040.0057.041,405.260.001,405.261,462.300.001,462.30
नागपूरविशेष मागास प्रवर्ग22252596527505275135.800.00135.801,484.530.001,484.531,620.330.001,620.33
नागपूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771624306243181.220.00181.221,826.650.001,826.652,007.860.002,007.86
नागपूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806834083423.590.0023.59485.770.00485.77509.370.00509.37
नागपूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225943823102317.170.007.1762.690.0062.6969.860.0069.86
भंडाराइतर मागास वर्गीय2225323390409049.030.009.03139.250.00139.25147.830.00147.83
भंडाराइतर मागास वर्गीय22253574910809108143.180.00143.18363.410.00363.41506.590.00506.59
भंडाराअनुसूचित जाती2225035222360223680.010.0080.01267.410.00267.41347.420.00347.42
भंडाराअनुसूचित जाती22250495455604556142.860.00142.86257.150.00257.15400.010.00400.01
भंडाराअनुसूचित जाती2225E67924302431.680.001.6816.600.0016.6018.280.0018.28
भंडाराविशेष मागास प्रवर्ग2225259662906299.800.009.8033.380.0033.3843.180.0043.18
भंडाराविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077111580115817.480.0017.4864.620.0064.6282.100.0082.10
भंडाराविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806460460.260.000.261.760.001.762.030.002.03
गोंदियाइतर मागास वर्गीय2225323346204622.060.002.0693.660.0093.6695.720.0095.72
गोंदियाइतर मागास वर्गीय2225357439580395859.400.0059.40183.120.00183.12242.520.00242.52
गोंदियाअनुसूचित जाती22250352631063133.830.0033.83172.630.00172.63206.460.00206.46
गोंदियाअनुसूचित जाती2225049521830218375.110.0075.11222.820.00222.82297.940.00297.94
गोंदियाअनुसूचित जाती2225E70317101712.820.002.8256.760.0056.7659.580.0059.58
गोंदियाविशेष मागास प्रवर्ग2225259632803284.470.004.4723.280.0023.2827.750.0027.75
गोंदियाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077136503655.510.005.5144.600.0044.6050.110.0050.11
गोंदियाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806520521.240.001.2424.500.0024.5025.740.0025.74
गडचिरोलीइतर मागास वर्गीय2225314413750137525.820.0025.8263.880.0063.8889.700.0089.70
गडचिरोलीइतर मागास वर्गीय2225323352705275.050.005.0532.210.0032.2137.270.0037.27
गडचिरोलीइतर मागास वर्गीय2225357427200272047.290.0047.29104.150.00104.15151.440.00151.44
गडचिरोलीअनुसूचित जाती22250352367036716.810.0016.8171.660.0071.6688.470.0088.47
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225049522100221081.460.0081.46103.770.00103.77185.230.00185.23
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225E69726102612.230.002.2317.930.0017.9320.160.0020.16
गडचिरोलीविशेष मागास प्रवर्ग2225259622202224.080.004.0814.720.0014.7218.800.0018.80
गडचिरोलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077111460114620.060.0020.0656.670.0056.6776.730.0076.73
गडचिरोलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806930930.900.000.908.690.008.699.590.009.59
चंद्रपूरइतर मागास वर्गीय2225314423302336.520.006.5260.660.0060.6667.180.0067.18
चंद्रपूरइतर मागास वर्गीय2225323355605569.410.009.41112.550.00112.55121.960.00121.96
चंद्रपूरइतर मागास वर्गीय2225357435280352884.760.0084.76323.240.00323.24408.000.00408.00
चंद्रपूरअनुसूचित जाती22250352327203272156.510.00156.51726.140.00726.14882.650.00882.65
चंद्रपूरअनुसूचित जाती22250495248602486122.120.00122.12393.490.00393.49515.620.00515.62
चंद्रपूरअनुसूचित जाती2225E68825802584.850.004.85101.940.00101.94106.780.00106.78
चंद्रपूरविशेष मागास प्रवर्ग2225259626402645.890.005.8925.030.0025.0330.920.0030.92
चंद्रपूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771473047310.920.0010.9263.560.0063.5674.480.0074.48
चंद्रपूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806290290.550.000.5516.050.0016.0516.600.0016.60
चंद्रपूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225a10916001603.090.003.0913.260.0013.2616.350.0016.35
चंद्रपूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225A136510510.590.000.5910.010.0010.0110.600.0010.60
नाशिकइतर मागास वर्गीय2225314427298027298578.820.00578.823,122.010.003,122.013,700.830.003,700.83
नाशिकइतर मागास वर्गीय2225323391720917281.770.0081.771,931.650.001,931.652,019.430.002,019.43
नाशिकइतर मागास वर्गीय22253574864608646195.620.00195.62650.620.00650.62846.240.00846.24
नाशिकअनुसूचित जाती22250352503305033209.740.00209.741,005.860.001,005.861,215.600.001,215.60
नाशिकअनुसूचित जाती2225038845004507.720.007.72248.480.00248.48256.200.00256.20
नाशिकअनुसूचित जाती22250495603606036247.310.00247.311,382.540.001,382.541,629.840.001,629.84
नाशिकअनुसूचित जाती2225380571207129.730.009.73332.210.00332.21341.940.00341.94
नाशिकअनुसूचित जाती2225E52512590125917.990.0017.99665.940.00665.94683.930.00683.93
नाशिकविशेष मागास प्रवर्ग2225259629502956.500.006.5074.930.0074.9381.440.0081.44
नाशिकविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771691006910134.340.00134.34871.070.00871.071,005.400.001,005.40
नाशिकविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806796079610.420.0010.42276.980.00276.98287.400.00287.40
अहमदनगरइतर मागास वर्गीय2225314415701573.140.003.1424.360.0024.3627.500.0027.50
अहमदनगरइतर मागास वर्गीय2225323315700157012.590.0012.59498.040.00498.04510.630.00510.63
अहमदनगरइतर मागास वर्गीय22253574786007860153.360.00153.36806.350.00806.35959.710.00959.71
अहमदनगरइतर मागास वर्गीय2225723910101011.080.001.080.350.000.351.430.001.43
अहमदनगरअनुसूचित जाती22250352881308813378.110.00378.112,204.340.002,204.342,582.450.002,582.45
अहमदनगरअनुसूचित जाती2225049518710187183.640.0083.64369.680.00369.68453.320.00453.32
अहमदनगरअनुसूचित जाती2225380512401241.480.001.4834.850.0034.8536.330.0036.33
अहमदनगरअनुसूचित जाती2225E552946094614.380.0014.38615.460.00615.46629.830.00629.83
अहमदनगरविशेष मागास प्रवर्ग22252596517051711.440.0011.44140.320.00140.32151.760.00151.76
अहमदनगरविशेष मागास प्रवर्ग2225729316301632.530.002.539.120.009.1211.650.0011.65
अहमदनगरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771749607496154.480.00154.481,501.260.001,501.261,655.740.001,655.74
अहमदनगरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080672007207.520.007.52252.740.00252.74260.270.00260.27
नंदुरबारइतर मागास वर्गीय2225314410790107919.390.0019.3958.050.0058.0577.440.0077.44
नंदुरबारइतर मागास वर्गीय2225323341504153.020.003.0237.240.0037.2440.260.0040.26
नंदुरबारइतर मागास वर्गीय2225357410160101628.480.0028.48179.270.00179.27207.750.00207.75
नंदुरबारअनुसूचित जाती22250352450045017.740.0017.7445.970.0045.9763.710.0063.71
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225038811001100.700.000.704.070.004.074.770.004.77
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225049510970109736.560.0036.5642.000.0042.0078.570.0078.57
नंदुरबारअनुसूचित जाती22253805100100.080.000.081.510.001.511.590.001.59
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225E561480480.500.000.509.200.009.209.690.009.69
नंदुरबारविशेष मागास प्रवर्ग22252596680681.240.001.249.940.009.9411.180.0011.18
नंदुरबारविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077115601564.100.004.1046.340.0046.3450.440.0050.44
नंदुरबारविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806760760.310.000.314.900.004.905.200.005.20
धुळेइतर मागास वर्गीय22253144300300.890.000.898.110.008.119.000.009.00
धुळेइतर मागास वर्गीय2225323333503353.510.003.5174.770.0074.7778.280.0078.28
धुळेइतर मागास वर्गीय2225357435570355761.250.0061.25217.120.00217.12278.360.00278.36
धुळेइतर मागास वर्गीय22256798670671.610.001.6110.350.0010.3511.950.0011.95
धुळेइतर मागास वर्गीय2225E973750750.000.000.0030.090.0030.0930.090.0030.09
धुळेअनुसूचित जाती22250352245024512.320.0012.32131.620.00131.62143.940.00143.94
धुळेअनुसूचित जाती22250495910091030.170.0030.1793.330.0093.33123.500.00123.50
धुळेअनुसूचित जाती22253805620621.100.001.1037.820.0037.8238.920.0038.92
धुळेअनुसूचित जाती2225E534510510.820.000.8244.170.0044.1744.990.0044.99
धुळेविशेष मागास प्रवर्ग2225259646004606.510.006.5120.360.0020.3626.870.0026.87
धुळेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077110050100518.180.0018.18122.060.00122.06140.240.00140.24
धुळेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250806610610.780.000.7817.330.0017.3318.110.0018.11
जळगावइतर मागास वर्गीय22253144706070615.270.0015.2751.710.0051.7166.980.0066.98
जळगावइतर मागास वर्गीय2225323330850308527.110.0027.11412.460.00412.46439.570.00439.57
जळगावइतर मागास वर्गीय2225357416300163036.920.0036.92239.640.00239.64276.560.00276.56
जळगावइतर मागास वर्गीय2225E97326502650.000.000.0080.460.0080.4680.460.0080.46
जळगावइतर मागास वर्गीय2225F002650650.850.000.856.250.006.257.100.007.10
जळगावअनुसूचित जाती22250352423704237192.160.00192.16632.080.00632.08824.240.00824.24
जळगावअनुसूचित जाती22250388350350.600.000.609.440.009.4410.030.0010.03
जळगावअनुसूचित जाती2225049523202329.300.009.3021.740.0021.7431.040.0031.04
जळगावअनुसूचित जाती2225380510401041.650.001.6536.610.0036.6138.260.0038.26
जळगावअनुसूचित जाती2225E54348804887.100.007.10183.700.00183.70190.800.00190.80
जळगावविशेष मागास प्रवर्ग2225259648604869.770.009.7778.820.0078.8288.590.0088.59
जळगावविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771998099827.300.0027.30323.950.00323.95351.250.00351.25
जळगावविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080614101412.120.002.1250.390.0050.3952.510.0052.51
सोलापूरइतर मागास वर्गीय2225314428480284863.980.0063.98419.660.00419.66483.630.00483.63
सोलापूरइतर मागास वर्गीय2225323360906095.020.005.02125.030.00125.03130.050.00130.05
सोलापूरइतर मागास वर्गीय22253574585105851124.770.00124.77720.340.00720.34845.110.00845.11
सोलापूरअनुसूचित जाती2225035224630246395.860.0095.86349.110.00349.11444.960.00444.96
सोलापूरअनुसूचित जाती22250388880881.200.001.2028.590.0028.5929.800.0029.80
सोलापूरअनुसूचित जाती22250495726007260302.930.00302.931,333.880.001,333.881,636.810.001,636.81
सोलापूरअनुसूचित जाती2225E50711630116316.420.0016.42487.770.00487.77504.190.00504.19
सोलापूरविशेष मागास प्रवर्ग2225259614890148931.030.0031.03373.090.00373.09404.120.00404.12
सोलापूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771722507225132.100.00132.10807.810.00807.81939.910.00939.91
सोलापूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080652105214.210.004.2186.990.0086.9991.200.0091.20
साताराइतर मागास वर्गीय22253144705070511.630.0011.6338.370.0038.3750.000.0050.00
साताराइतर मागास वर्गीय222532331104011045.750.005.75175.040.00175.04180.800.00180.80
साताराइतर मागास वर्गीय2225357425920259256.100.0056.10477.450.00477.45533.550.00533.55
साताराअनुसूचित जाती22250352752075230.780.0030.78246.900.00246.90277.680.00277.68
साताराअनुसूचित जाती22250495532505325224.200.00224.20940.330.00940.331,164.530.001,164.53
साताराअनुसूचित जाती2225E48113960139612.820.0012.82300.250.00300.25313.070.00313.07
साताराविशेष मागास प्रवर्ग2225259620702073.760.003.7657.350.0057.3561.100.0061.10
साताराविशेष मागास प्रवर्ग22255808330330.280.000.282.270.002.272.550.002.55
साताराविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225077132370323769.790.0069.79782.370.00782.37852.150.00852.15
साताराविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080636603662.840.002.8472.790.0072.7975.630.0075.63
साताराविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22255693130130.340.000.342.960.002.963.300.003.30
साताराविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225580814001400.800.000.8011.890.0011.8912.690.0012.69
कोल्हापूरइतर मागास वर्गीय2225314434950349587.800.0087.80577.120.00577.12664.920.00664.92
कोल्हापूरइतर मागास वर्गीय2225323376207627.070.007.07220.330.00220.33227.400.00227.40
कोल्हापूरइतर मागास वर्गीय22253574538605386110.930.00110.93688.950.00688.95799.880.00799.88
कोल्हापूरअनुसूचित जाती2225035219310193197.980.0097.98740.580.00740.58838.550.00838.55
कोल्हापूरअनुसूचित जाती2225038816501651.290.001.2931.100.0031.1032.380.0032.38
कोल्हापूरअनुसूचित जाती22250495784007840325.100.00325.101,973.550.001,973.552,298.660.002,298.66
कोल्हापूरअनुसूचित जाती22253805220220.050.000.050.420.000.420.470.000.47
कोल्हापूरअनुसूचित जाती2225E51613210132120.350.0020.35775.480.00775.48799.730.00799.73
कोल्हापूरविशेष मागास प्रवर्ग2225259613550135528.510.0028.51432.020.00432.02460.530.00460.53
कोल्हापूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771522605226128.990.00128.991,409.570.001,409.571,538.560.001,538.56
कोल्हापूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080650905096.950.006.95294.710.00294.71301.660.00301.66
सांगलीइतर मागास वर्गीय22253144270270.450.000.454.640.004.645.090.005.09
सांगलीइतर मागास वर्गीय2225323311460114613.530.0013.53371.930.00371.93385.470.00385.47
सांगलीइतर मागास वर्गीय22253574514005140124.590.00124.59698.790.00698.79823.380.00823.38
सांगलीअनुसूचित जाती22250352703070335.400.0035.40197.500.00197.50232.900.00232.90
सांगलीअनुसूचित जाती22250495577605776254.680.00254.681,451.570.001,451.571,706.250.001,706.25
सांगलीअनुसूचित जाती2225380519701972.900.002.9029.390.0029.3932.290.0032.29
सांगलीअनुसूचित जाती2225E492608060811.240.0011.24392.670.00392.67403.900.00403.90
सांगलीविशेष मागास प्रवर्ग22252596927092726.110.0026.11329.190.00329.19355.300.00355.30
सांगलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771464604646138.400.00138.401,646.680.001,646.681,785.070.001,785.07
सांगलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080644404446.990.006.99186.980.00186.98193.970.00193.97
पुणेइतर मागास वर्गीय2225323375420754285.100.0085.103,285.890.003,285.893,370.630.003,370.63
पुणेइतर मागास वर्गीय2225357413577013577402.310.00402.314,491.770.004,491.774,894.080.004,894.08
पुणेइतर मागास वर्गीय2225F00216330163350.330.0050.33684.430.00684.43734.770.00734.77
पुणेअनुसूचित जाती22250352520805208381.190.00381.194,197.500.004,197.504,578.690.004,578.69
पुणेअनुसूचित जाती22250495920709207540.660.00540.663,256.510.003,256.513,797.160.003,797.16
पुणेअनुसूचित जाती2225E47246920469295.280.0095.283,941.750.003,941.754,037.030.004,037.03
पुणेविशेष मागास प्रवर्ग2225259615860158652.290.0052.291,272.510.001,272.511,324.800.001,324.80
पुणेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती22250771413704137140.780.00140.781,927.090.001,927.092,067.870.002,067.87
पुणेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225080618900189041.280.0041.281,511.590.001,511.591,552.880.001,552.88