सैनिकी शाळा शिष्यवृत्ती - देयक वितरण स्थिती

डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 18-मे-2024 17:03:20
शैक्षणिक वर्ष :
आर्थिक वर्ष  :
जिल्हाप्रवर्गलेखाशीर्षएकूण विद्यार्थीएकूण राशी (लाखात)
अहमदनगरअनुसूचित जाती2225-04596810.20
अनुसूचित जाती2225-039730.45
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081530.45
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086260.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815355.25
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08628012.00
अनुसूचित जमाती2225-1141162.40
अकोलाअनुसूचित जाती2225-04597611.40
अनुसूचित जाती2225-0397111.65
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086210.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815669.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862669.90
अनुसूचित जमाती2225-114120.30
अनुसूचित जमाती2225-114120.30
अमरावतीअनुसूचित जाती2225-0459548.10
अनुसूचित जाती2225-039781.20
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081520.30
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086281.20
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815395.85
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862284.20
अनुसूचित जमाती2225-114181.20
अनुसूचित जमाती2225-114160.90
औरंगाबादअनुसूचित जाती2225-045913420.03
अनुसूचित जाती2225-0397142.10
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086220.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815507.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08628412.60
अनुसूचित जमाती2225-1141142.10
अनुसूचित जमाती2225-1141406.00
भंडाराअनुसूचित जाती2225-045912618.90
अनुसूचित जाती2225-0397213.15
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081560.90
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086250.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815243.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086291.35
अनुसूचित जमाती2225-114130.45
अनुसूचित जमाती2225-114120.30
अनुसूचित जमाती2225-114191.35
बीड अनुसूचित जाती2225-0459507.50
अनुसूचित जाती2225-0397274.05
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081540.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815304.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862253.75
बुलडाणा अनुसूचित जाती2225-045913620.40
अनुसूचित जाती2225-0397203.00
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0862131.95
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08159013.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08627411.10
अनुसूचित जमाती2225-114130.45
चंद्रपूरअनुसूचित जाती2225-04598512.75
अनुसूचित जाती2225-0397111.65
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086220.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815324.80
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862334.95
धुळेअनुसूचित जाती2225-04596810.20
अनुसूचित जाती2225-039791.35
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081560.90
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086250.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889142.10
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815213.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862395.85
अनुसूचित जमाती2225-1141192.85
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225-0459203.00
अनुसूचित जाती2225-039750.75
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081560.90
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086230.45
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815172.55
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086271.05
गोंदियाअनुसूचित जाती2225-0459172.55
अनुसूचित जाती2225-039720.30
हिंगोलीअनुसूचित जाती2225-045917626.40
अनुसूचित जाती2225-0397131.95
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086220.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08157310.95
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086212919.35
अनुसूचित जमाती2225-1141385.70
जळगावअनुसूचित जाती2225-0459598.85
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086281.20
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815436.45
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862334.95
अनुसूचित जमाती2225-114110.15
जालनाअनुसूचित जाती2225-04596710.05
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081530.45
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086250.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815436.45
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862517.65
अनुसूचित जमाती2225-114191.35
अनुसूचित जमाती2225-1141131.95
कोल्हापूरअनुसूचित जाती2225-0459142.10
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081520.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815416.15
लातूरअनुसूचित जाती2225-045911417.10
अनुसूचित जाती2225-039791.35
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081540.60
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086210.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815649.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086211517.25
नागपूरअनुसूचित जाती2225-0459629.30
अनुसूचित जाती2225-039781.20
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081540.60
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086230.45
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815121.80
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862456.75
अनुसूचित जमाती2225-114191.35
नांदेडअनुसूचित जाती2225-0459629.30
अनुसूचित जाती2225-0397274.05
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0862111.65
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08158713.05
अनुसूचित जमाती2225-1141182.70
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225-0459497.35
अनुसूचित जाती2225-039720.30
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086240.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815121.80
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862406.00
अनुसूचित जमाती2225-1141192.85
नाशिकअनुसूचित जाती2225-04592629.45
अनुसूचित जाती2225-039711.13
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-081511.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08621416.86
अनुसूचित जमाती2225-114111.08
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225-0459619.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815406.00
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862162.40
परभणीअनुसूचित जाती2225-045910015.00
अनुसूचित जाती2225-0397162.40
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081550.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-081510015.00
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086212218.30
अनुसूचित जमाती2225-1141152.25
पुणेअनुसूचित जाती2225-0459185151.09
अनुसूचित जाती2225-03972714.38
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08157151.83
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08629675.49
अनुसूचित जमाती2225-114151.74
रायगडअनुसूचित जाती2225-0459436.45
अनुसूचित जाती2225-0397314.65
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086250.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815223.30
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225-0459416.15
अनुसूचित जाती2225-039740.60
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086240.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815213.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862131.95
सांगलीअनुसूचित जाती2225-0459203.00
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815416.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086230.45
अनुसूचित जमाती2225-114130.45
साताराअनुसूचित जाती2225-045912988.20
अनुसूचित जाती2225-03972714.07
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081562.87
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086241.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08152814.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08622214.31
अनुसूचित जमाती2225-114142.56
अनुसूचित जमाती2225-114165.09
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती2225-045960.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-081571.05
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086240.60
सोलापूरअनुसूचित जाती2225-0459588.70
अनुसूचित जाती2225-0397324.80
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086220.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-081510716.05
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08629814.70
ठाणेअनुसूचित जाती2225-0459497.35
अनुसूचित जाती2225-0397121.80
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081591.35
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086230.45
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0815243.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086271.05
वर्धाअनुसूचित जाती2225-045919529.25
अनुसूचित जाती2225-0397406.00
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081571.05
विशेष मागास प्रवर्ग2225-086260.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08156810.20
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0862527.80
अनुसूचित जमाती2225-114120.30
अनुसूचित जमाती2225-114120.30
वाशीमअनुसूचित जाती2225-045913420.10
अनुसूचित जाती2225-0397182.70
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-081515423.10
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086213219.80
अनुसूचित जमाती2225-114110.15
अनुसूचित जमाती2225-114160.90
यवतमाळअनुसूचित जाती2225-04599914.85
अनुसूचित जाती2225-0397101.50
विशेष मागास प्रवर्ग2225-081560.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-081528142.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-086228642.90
अनुसूचित जमाती2225-114110.15
एकुण69251,428.97