राजर्षी शाहू महाराज - विभागनिहाय आर्थिक वर्षानुसार देयक वितरण स्थिती

वर्ष :
शैक्षणिक वर्ष  :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 13-मे-2024 04:47
प्रवर्गलेखाशीर्षयोजनाएकूण विद्यार्थीनिर्वाह भत्ता (लाखात)महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)एकूण राशी (लाखात)
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज14332429.960.00429.96
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज205461.620.0061.62
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज17596527.880.00527.88
एकुण339821,019.460.001,019.46
राजर्षी शाहू महाराज - विभागनिहाय आर्थिक वर्षानुसार देयक वितरण स्थितीची माहिती
विभागजिल्हाप्रवर्गलेखाशीर्षयोजनाएकूण विद्यार्थीनिर्वाह भत्ता (लाखात)महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)देयक राशी (लाखात)
अमरावतीअकोलाअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज341.020.001.02
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज65219.560.0019.56
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज60.180.000.18
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज150.450.000.45
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज451.350.001.35
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज1183.540.003.54
एकुण87026.100.0026.10
अमरावतीअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज109832.940.0032.94
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज250.750.000.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज812.430.002.43
एकुण120436.120.0036.12
बुलढाणाअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज20.060.000.06
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज641.920.001.92
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज67120.130.0020.13
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज20.060.000.06
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज170.510.000.51
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज451.350.001.35
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज631.890.001.89
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज220.660.000.66
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज772.310.002.31
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज1484.440.004.44
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज60818.240.0018.24
एकुण171951.570.0051.57
वाशीमअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज1073.210.003.21
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज30.090.000.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज942.820.002.82
एकुण2046.120.006.12
यवतमाळअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज341.020.001.02
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज50915.270.0015.27
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज50.150.000.15
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज270.810.000.81
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज471.410.001.41
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज2507.500.007.50
एकुण87226.160.0026.16
औरंगाबादऔरंगाबादअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज80.240.000.24
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज100.300.000.30
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज124737.410.0037.41
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज10.030.000.03
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज722.160.002.16
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज351.050.001.05
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज140742.210.0042.21
एकुण281584.450.0084.45
बीडअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज50.150.000.15
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज117135.130.0035.13
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज802.400.002.40
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज1043.120.003.12
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज216164.830.0064.83
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज331999.570.0099.57
एकुण6840205.200.00205.20
जालनाअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज60.180.000.18
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज90.270.000.27
एकुण150.450.000.45
परभणीअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज150.450.000.45
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज772.310.002.31
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज20.060.000.06
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज320.960.000.96
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज240.720.000.72
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज86225.860.0025.86
एकुण101230.360.0030.36
लातूरहिंगोलीअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज30.090.000.09
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज280.840.000.84
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज240.720.000.72
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज401.200.001.20
एकुण952.850.002.85
लातूरअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज1905.700.005.70
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज180.540.000.54
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज2116.330.006.33
एकुण41912.570.0012.57
नांदेडअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज2958.850.008.85
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज1484.440.004.44
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज58317.490.0017.49
एकुण102630.780.0030.78
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज1695.070.005.07
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज310.930.000.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज601.800.001.80
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज2577.710.007.71
एकुण51715.510.0015.51
मुंबईमुंबईअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज20.060.000.06
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज130.390.000.39
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज1183.540.003.54
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज10.030.000.03
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज80.240.000.24
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज20.060.000.06
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज30.090.000.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज170.510.000.51
एकुण1644.920.004.92
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज1925.760.005.76
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज90.270.000.27
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज692.070.002.07
एकुण2708.100.008.10
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज180.540.000.54
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज1183.540.003.54
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज110.330.000.33
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज40.120.000.12
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज160.480.000.48
एकुण1675.010.005.01
ठाणेअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज80.240.000.24
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज290.870.000.87
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज371.110.001.11
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज1434.290.004.29
एकुण2176.510.006.51
नागपूरभंडाराअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज842.520.002.52
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज100.300.000.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज120.360.000.36
एकुण1063.180.003.18
चंद्रपूरअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज170.510.000.51
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज100.300.000.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज130.390.000.39
एकुण401.200.001.20
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज892.670.002.67
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज20.060.000.06
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज170.510.000.51
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज60.180.000.18
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज481.440.001.44
एकुण1624.860.004.86
गोंदियाअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज1043.120.003.12
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज110.330.000.33
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज280.840.000.84
एकुण1434.290.004.29
नागपूरअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज42912.870.0012.87
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज306992.070.0092.07
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज892.670.002.67
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज49014.700.0014.70
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज922.760.002.76
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज68820.640.0020.64
एकुण4857145.710.00145.71
वर्धाअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज60.180.000.18
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज762.280.002.28
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज70.210.000.21
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज250.750.000.75
एकुण1143.420.003.42
नाशिकअहमदनगरअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज621.860.001.86
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज40712.210.0012.21
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज481.440.001.44
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज177253.160.0053.16
एकुण228968.670.0068.67
धुळेअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज752.250.002.25
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज852.550.002.55
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज310.930.000.93
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज641.920.001.92
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज1374.110.004.11
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज1624.860.004.86
एकुण55416.620.0016.62
जळगावअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज200.600.000.60
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज320.960.000.96
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज20.060.000.06
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज230.690.000.69
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज30.090.000.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज511.530.001.53
एकुण1313.930.003.93
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज20.060.000.06
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज70.210.000.21
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज30.090.000.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज80.240.000.24
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज170.510.000.51
एकुण371.110.001.11
नाशिकअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज2688.040.008.04
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज491.470.001.47
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज74322.290.0022.29
एकुण106031.800.0031.80
पुणेकोल्हापूरअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज40812.240.0012.24
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज1153.450.003.45
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज3049.120.009.12
एकुण82724.810.0024.81
पुणेअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज91327.390.0027.39
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज882.640.002.64
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज85925.770.0025.77
एकुण186055.800.0055.80
सांगलीअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज1835.490.005.49
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज722.160.002.16
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज90.270.000.27
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज45413.620.0013.62
एकुण71821.540.0021.54
साताराअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज80.240.000.24
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज200.600.000.60
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज361.080.001.08
अनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज1103.300.003.30
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज20.060.000.06
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज40.120.000.12
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज130.390.000.39
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज310.930.000.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज10.030.000.03
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज70.210.000.21
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज140.420.000.42
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज601.800.001.80
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज3179.510.009.51
एकुण62318.690.0018.69
सोलापूरअनुसूचित जाती2225-3814राजर्षी शाहू महाराज92927.870.0027.87
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3191राजर्षी शाहू महाराज872.610.002.61
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3191राजर्षी शाहू महाराज101930.570.0030.57
एकुण203561.050.0061.05