ई-शिष्यवृत्ती – विभागनिहाय आर्थिक वर्षानुसार देयक वितरण स्थिती

वर्ष :
शैक्षणिक वर्ष  :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 13-मे-2024 04:47
प्रवर्गलेखाशीर्षयोजनाएकूण विद्यार्थीनिर्वाह भत्ता (लाखात)महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)एकूण राशी (लाखात)
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1000814,658.3224,384.6829,042.99
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप277341.40999.021,040.42
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1763817,911.3235,994.1343,905.45
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप562170.012,125.902,195.92
अनुसूचित जाती2225-E418फ्रीशिप193632.96698.39731.36
अनुसूचित जाती2225-E427फ्रीशिप88417.70595.14612.85
अनुसूचित जाती2225-E436फ्रीशिप227244.881,325.391,370.28
अनुसूचित जाती2225-E445फ्रीशिप120114.39843.50857.89
अनुसूचित जाती2225-E454फ्रीशिप6099.56255.61265.17
अनुसूचित जाती2225-E463फ्रीशिप1261.9952.5454.53
अनुसूचित जाती2225-E472फ्रीशिप469295.283,941.754,037.03
अनुसूचित जाती2225-E481फ्रीशिप139612.82300.25313.07
अनुसूचित जाती2225-E492फ्रीशिप60811.24392.67403.90
अनुसूचित जाती2225-E507फ्रीशिप116316.42487.77504.19
अनुसूचित जाती2225-E516फ्रीशिप132120.35775.48799.73
अनुसूचित जाती2225-E525फ्रीशिप125917.99665.94683.93
अनुसूचित जाती2225-E534फ्रीशिप510.8244.1744.99
अनुसूचित जाती2225-E543फ्रीशिप4887.10183.70190.80
अनुसूचित जाती2225-E552फ्रीशिप94614.38615.46629.83
अनुसूचित जाती2225-E561फ्रीशिप480.509.209.69
अनुसूचित जाती2225-E581फ्रीशिप300.396.767.15
अनुसूचित जाती2225-E599फ्रीशिप1141.68121.45123.13
अनुसूचित जाती2225-E605फ्रीशिप2933.2180.1983.41
अनुसूचित जाती2225-E614फ्रीशिप841.2368.1269.35
अनुसूचित जाती2225-E623फ्रीशिप3083.57167.69171.26
अनुसूचित जाती2225-E632फ्रीशिप1361.7225.9627.68
अनुसूचित जाती2225-E641फ्रीशिप430.5227.8728.40
अनुसूचित जाती2225-E652फ्रीशिप189957.041,405.261,462.30
अनुसूचित जाती2225-E661फ्रीशिप1541.9773.9975.96
अनुसूचित जाती2225-E679फ्रीशिप2431.6816.6018.28
अनुसूचित जाती2225-E688फ्रीशिप2584.85101.94106.78
अनुसूचित जाती2225-E697फ्रीशिप2612.2317.9320.16
अनुसूचित जाती2225-E703फ्रीशिप1712.8256.7659.58
अनुसूचित जाती2225-E712फ्रीशिप4406.27440.23446.50
अनुसूचित जाती2225-E721फ्रीशिप300.405.285.68
अनुसूचित जाती2225-E732फ्रीशिप871.4340.7742.20
अनुसूचित जाती2225-E741फ्रीशिप4823.4386.8990.32
अनुसूचित जाती2225-E759फ्रीशिप830.6115.7216.33
अनुसूचित जाती2225-E768फ्रीशिप3605.83175.15180.98
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती980552,040.589,865.0511,905.63
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप60404584.7517,117.1917,708.56
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती2157054,311.0121,484.8825,795.89
इतर मागास वर्गीय2225-4187फ्रीशिप92510.31335.82346.13
इतर मागास वर्गीय2225-4409फ्रीशिप165219.58342.51362.09
इतर मागास वर्गीय2225-4848फ्रीशिप8735.75311.45317.20
इतर मागास वर्गीय2225-5031शिष्यवृत्ती173623.1860.8284.00
इतर मागास वर्गीय2225-5067फ्रीशिप2371.8863.1265.00
इतर मागास वर्गीय2225-531शिष्यवृत्ती196129.32116.56145.88
इतर मागास वर्गीय2225-6798शिष्यवृत्ती671.6110.3511.95
इतर मागास वर्गीय2225-7239शिष्यवृत्ती1011.080.351.43
इतर मागास वर्गीय2225-9527फ्रीशिप1962.0432.7934.83
इतर मागास वर्गीय2225-B348फ्रीशिप2050.9467.2168.14
इतर मागास वर्गीय2225-E973फ्रीशिप3400.00110.55110.55
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती384494.57918.271,012.84
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती16522393.513,702.074,095.58
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप368862.042,029.942,091.97
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4151शिष्यवृत्ती130.313.393.70
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4187फ्रीशिप60.091.181.26
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4374शिष्यवृत्ती160.295.565.85
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4409फ्रीशिप90.043.543.58
विशेष मागास प्रवर्ग2225-5808फ्रीशिप330.282.272.55
विशेष मागास प्रवर्ग2225-7293शिष्यवृत्ती1442.407.7910.19
विशेष मागास प्रवर्ग2225-7293फ्रीशिप190.131.331.46
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8362फ्रीशिप230.289.8110.09
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8398शिष्यवृत्ती330.9812.8713.86
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8398फ्रीशिप10.010.320.33
विशेष मागास प्रवर्ग2225-E946शिष्यवृत्ती130.272.392.66
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1305662,742.3520,142.9122,885.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप11373158.764,846.405,005.16
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4151शिष्यवृत्ती36411.2379.3690.59
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4187फ्रीशिप2683.43226.86230.28
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4374शिष्यवृत्ती41810.51110.08120.58
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4409फ्रीशिप4674.31194.61198.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-5693शिष्यवृत्ती130.342.963.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-5808फ्रीशिप1400.8011.8912.69
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-8772शिष्यवृत्ती83517.62122.34139.96
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9438शिष्यवृत्ती2317.1762.6969.86
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9652शिष्यवृत्ती64811.2956.7168.00
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9681फ्रीशिप460.5528.1228.67
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-a109शिष्यवृत्ती1603.0913.2616.35
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-A136फ्रीशिप510.5910.0110.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b212शिष्यवृत्ती41113.07186.45199.52
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b651शिष्यवृत्ती5609.5630.4039.96
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E884शिष्यवृत्ती3088.2366.0874.31
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E919फ्रीशिप1840.24126.12126.36
एकुण86319623,690.681,60,561.881,84,263.05
ई-शिष्यवृत्ती – विभागनिहाय आर्थिक वर्षानुसार देयक वितरण स्थितीची माहिती
विभागजिल्हाप्रवर्गलेखाशीर्षयोजनाएकूण विद्यार्थीनिर्वाह भत्ता (लाखात)महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)देयक राशी (लाखात)
अमरावतीअकोलाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती100.314.074.38
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती160.4210.2710.70
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1847.7633.9641.72
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती142149.95144.29194.24
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती126566.49300.55367.04
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप10.000.000.01
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती682.5513.9516.50
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1093.4610.9514.41
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती278197.07281.74378.81
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप100.092.072.16
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप2811.7840.7642.54
अनुसूचित जाती2225-E721फ्रीशिप10.001.321.32
अनुसूचित जाती2225-E721फ्रीशिप110.051.061.11
अनुसूचित जाती2225-E721फ्रीशिप180.352.913.25
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप10.000.230.23
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप140.006.506.50
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप560.253.874.12
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप930.9049.0649.97
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप6945.0791.5296.59
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती190.336.697.02
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती350.744.495.23
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती831.427.398.82
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती540693.64374.09467.72
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती912.2527.4129.66
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती120722.7687.16109.93
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप30.020.580.60
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती30.061.691.75
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप50.084.904.98
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती120.292.162.45
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप330.297.277.56
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती260.8710.1511.02
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1482.7014.5417.24
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती10.020.140.16
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती621.136.047.17
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1455.5089.2194.71
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती122220.12108.98129.10
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप10.000.390.39
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप10.001.221.22
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप290.121.761.88
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप280.5824.3824.96
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1931.3424.2325.57
एकुण15787390.761,803.982,194.74
अमरावतीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती30.151.331.48
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती110.291.081.37
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती113673.84719.53793.37
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती5860184.85273.54458.39
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2488.7765.9574.72
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2336112.43764.31876.75
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3440128.60701.72830.32
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप20.000.750.75
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप40.001.951.95
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप150.045.505.55
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप290.2920.5720.86
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप3553.07164.10167.17
अनुसूचित जाती2225-E712फ्रीशिप40.020.460.48
अनुसूचित जाती2225-E712फ्रीशिप50.051.341.39
अनुसूचित जाती2225-E712फ्रीशिप4316.20438.43444.63
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती3304.8836.8941.77
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती195732.31271.61303.92
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप6965.06279.28284.34
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप380725.341,021.291,046.64
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती2744.3444.6148.94
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती37358609.322,102.402,711.72
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप230.2012.7512.95
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप1070.8038.4239.22
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती831.247.919.15
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती58510.0669.6779.73
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती220.624.865.48
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती2263.3318.8722.20
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती7490132.15879.381,011.52
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप10.000.390.39
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप450.4630.1130.58
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप4914.29167.48171.77
एकुण673741,353.048,146.479,499.51
बुलढाणाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती2828.6585.0893.73
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती129039.51116.40155.91
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती126665.02340.97405.99
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती5285163.43637.37800.80
अनुसूचित जाती2225-E741फ्रीशिप120.082.482.56
अनुसूचित जाती2225-E741फ्रीशिप4703.3584.4187.76
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती5127.4543.2050.66
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप200.102.402.50
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप9837.06232.66239.72
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1131.332.704.04
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती13556216.12788.881,005.00
इतर मागास वर्गीय2225-531शिष्यवृत्ती196129.32116.56145.88
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप110.094.894.97
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती811.329.4510.77
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती310.358.158.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती571.150.972.12
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1103.5347.5151.03
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती151119.4246.6366.06
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती464485.69665.93751.62
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप190.060.600.66
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप950.403.854.25
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप90.721.902.62
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप2151.8845.6547.53
एकुण32533656.033,288.643,944.68
वाशीमअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती310.810.291.10
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती101335.0651.8086.86
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती200558.0572.42130.47
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती10.070.710.77
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1295.4145.8951.30
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती73226.20115.32141.53
अनुसूचित जाती2225-E759फ्रीशिप30.020.180.20
अनुसूचित जाती2225-E759फ्रीशिप290.246.006.24
अनुसूचित जाती2225-E759फ्रीशिप510.359.549.89
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप40.010.470.49
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप200.082.452.54
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1310.6213.1913.80
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती180.321.872.19
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1263.235.308.53
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती416359.56130.80190.36
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती10.020.070.08
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.020.690.71
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप170.112.462.57
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1221.986.048.03
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती170.322.602.92
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती100912.6324.9937.63
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप50.062.222.29
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप200.185.195.37
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप620.326.797.11
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b651शिष्यवृत्ती2894.7219.7824.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b651शिष्यवृत्ती2714.8410.6215.46
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E884शिष्यवृत्ती361.1920.7621.96
एकुण10306216.44558.46774.90
यवतमाळअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती942.569.6812.24
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती2919.7244.7754.49
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती144152.59144.27196.86
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती128761.28401.36462.64
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप10.000.140.14
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप520.0541.9742.02
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती933.6614.1817.83
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती21218.92163.28182.20
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती4407144.65320.55465.20
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप640.365.676.03
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप4002.5797.4199.98
अनुसूचित जाती2225-E732फ्रीशिप20.010.530.54
अनुसूचित जाती2225-E732फ्रीशिप130.124.274.40
अनुसूचित जाती2225-E732फ्रीशिप721.3035.9637.26
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती582382.64113.29195.93
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1391.1151.1752.28
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2051.3323.8225.15
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप14858.29249.21257.50
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती370.373.513.88
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती5589.9737.8647.83
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती9557154.18406.06560.24
इतर मागास वर्गीय2225-B348फ्रीशिप90.030.860.89
इतर मागास वर्गीय2225-B348फ्रीशिप80.041.601.64
इतर मागास वर्गीय2225-B348फ्रीशिप1880.8664.7465.61
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप170.233.233.45
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप590.348.919.25
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती410.9719.9320.90
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1071.999.1211.11
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती3926.5031.4737.97
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1311.212.283.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1222.105.677.77
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती4758.2838.3946.67
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती8996138.80525.32664.12
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप50.000.460.46
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप190.3310.1410.47
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप750.8612.6113.47
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप5913.73125.02128.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b212शिष्यवृत्ती170.314.254.57
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b212शिष्यवृत्ती481.074.635.70
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b212शिष्यवृत्ती34611.69177.57189.26
एकुण37879735.003,215.163,950.15
औरंगाबादऔरंगाबादअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती20.110.850.95
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती512.1518.7520.90
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती186274.31131.12205.44
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती5119232.37988.061,220.43
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप220.007.917.91
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप440.7422.5123.26
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप4917.66261.57269.23
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप5527.72144.93152.65
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती50.170.390.57
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती130.284.574.85
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती200.467.037.49
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती240.692.232.91
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती5770311.571,613.651,925.23
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती16567770.082,590.113,360.19
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप2923.3969.3972.78
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती10.020.280.30
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती200.330.901.24
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती10236232.351,302.041,534.39
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप9001.12219.30220.42
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप145613.94384.03397.97
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप155115.73414.46430.19
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1563.6033.2336.83
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती4475107.87368.51476.37
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप20.000.050.05
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती30.050.460.51
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप150.195.185.37
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती982.5824.4527.03
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती170.252.152.40
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती581.3921.9623.34
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती12612277.261,457.071,734.33
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप10.000.140.14
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप40.112.342.45
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप2823.3467.0470.38
एकुण627212,071.8310,166.6512,238.48
बीडअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती120.477.578.04
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती681.820.202.02
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1686.7192.3699.07
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती95255.88536.95592.83
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप150.153.563.71
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप541.0419.9320.97
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती30614.1084.0498.14
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती229393.61308.02401.63
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती5009215.19526.31741.50
अनुसूचित जाती2225-E614फ्रीशिप30.001.981.98
अनुसूचित जाती2225-E614फ्रीशिप60.080.820.89
अनुसूचित जाती2225-E614फ्रीशिप110.121.531.65
अनुसूचित जाती2225-E614फ्रीशिप641.0463.7864.82
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती701.566.858.40
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती275958.74181.23239.98
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप20.000.460.46
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप40.040.210.25
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप330.354.544.89
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती190.461.642.10
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती350.679.3810.06
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती3266.6514.6321.28
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.000.470.47
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप20.001.101.10
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप50.061.801.86
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती40.090.720.81
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती50.091.711.81
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1442.567.069.62
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती751.3215.5816.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1612.8218.8621.68
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती18341347.85662.321,010.17
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप40.002.192.19
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप20.010.490.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप540.446.306.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E884शिष्यवृत्ती2325.5832.8738.45
एकुण31239819.492,617.493,436.98
जालनाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती853.0231.5934.61
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1636.0411.9517.99
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती43720.6444.7365.36
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप100.101.751.85
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती301.469.4410.90
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती31115.4543.6059.04
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3295141.24287.60428.84
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप120.212.682.90
अनुसूचित जाती2225-E581फ्रीशिप300.396.767.15
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप180.0823.6623.74
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप60.320.520.84
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती641.407.478.87
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती2014.5617.9422.50
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती20.050.250.29
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती110.342.823.16
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती150.373.023.39
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती2676.8060.4867.28
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप90.081.261.34
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप70.142.132.26
एकुण4973202.68559.63762.31
परभणीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती34615.0068.4483.43
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती132756.86397.87454.73
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती178368.72307.74376.46
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती351.777.589.35
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती147767.49132.49199.99
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती154969.06417.40486.46
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप1081.3262.3863.70
अनुसूचित जाती2225-E599फ्रीशिप40.051.581.64
अनुसूचित जाती2225-E599फ्रीशिप170.133.914.04
अनुसूचित जाती2225-E599फ्रीशिप931.49115.96117.46
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती4608.7993.99102.78
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप300.243.503.74
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती811.172.854.01
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती136933.54119.76153.30
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.010.110.12
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप150.143.133.27
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती110.231.001.23
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती470.926.117.03
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1882.9820.7623.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती201835.24289.97325.21
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप120.041.551.59
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप480.5539.2739.82
एकुण11019365.742,097.362,463.10
लातूरहिंगोलीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती60124.3875.0599.43
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप90.112.062.17
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती883.9522.6226.57
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती102838.84186.85225.69
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती118839.17114.91154.08
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप60.041.091.13
अनुसूचित जाती2225-E641फ्रीशिप430.5227.8728.40
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती2363.8221.1324.95
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप110.102.702.80
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप230.162.722.88
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती270.533.123.65
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती952.3715.1817.56
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती60512.3489.60101.94
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप20.032.842.87
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती60.171.681.85
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती230.528.709.23
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती350.7913.0213.81
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1674.4737.9242.39
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती123926.54230.68257.22
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप260.278.648.91
एकुण5458159.13868.391,027.52
लातूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती190.472.352.82
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती180.489.5310.01
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती371.6010.0611.66
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती2298.5156.6065.11
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती188284.71363.00447.70
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती201.1139.2340.33
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1105.5348.4253.96
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती172259.7593.48153.23
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3178142.62799.91942.53
अनुसूचित जाती2225-E623फ्रीशिप10.000.550.55
अनुसूचित जाती2225-E623फ्रीशिप50.071.972.04
अनुसूचित जाती2225-E623फ्रीशिप1271.4066.6968.09
अनुसूचित जाती2225-E623फ्रीशिप1752.1098.48100.58
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप270.0033.3633.36
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप570.409.199.58
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप760.6570.6171.26
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1581.1767.8068.97
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती560.9529.2830.23
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1262.555.828.37
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1763.9040.3244.23
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती375979.65496.95576.60
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती3618.6837.5646.24
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप30.001.561.56
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.010.020.02
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती40.061.211.27
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप50.081.962.04
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती90.170.820.99
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप230.3513.1813.53
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती781.9722.7824.75
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती2165.3561.5966.94
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती620.9955.4156.40
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1563.4039.0942.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती41612.86333.00345.86
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती516793.31792.08885.38
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप40.001.501.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप10.020.510.53
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप540.9392.3293.25
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1421.8697.1198.98
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-8772शिष्यवृत्ती1242.727.219.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-8772शिष्यवृत्ती71114.89115.14130.03
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E884शिष्यवृत्ती70.171.992.17
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E884शिष्यवृत्ती70.223.824.04
एकुण19509545.664,023.474,569.13
नांदेडअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती622.7221.8224.54
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती3182116.64128.80245.44
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती4399199.78768.69968.47
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती20.050.010.05
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती632.8715.5818.45
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती26910.0245.5655.58
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती79432.3725.7958.16
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2528141.22862.841,004.06
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप130.112.142.26
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप771.1340.4641.59
अनुसूचित जाती2225-E605फ्रीशिप1371.4931.8933.38
अनुसूचित जाती2225-E605फ्रीशिप1561.7348.3050.03
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती200.523.974.50
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती121423.45145.03168.48
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप100.122.602.72
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1842.5055.5958.10
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप6867.06137.98145.04
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती50.171.922.09
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती377388.86349.49438.35
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती70.110.760.87
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती180.275.285.56
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप310.3613.6714.02
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती280.9919.5720.56
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती2836.0327.6733.69
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8362फ्रीशिप60.104.124.22
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8362फ्रीशिप170.175.695.86
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8398फ्रीशिप10.010.320.33
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8398शिष्यवृत्ती90.425.365.78
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8398शिष्यवृत्ती240.577.518.08
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती460.999.5510.53
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती55920.85227.53248.38
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती257358.78345.29404.07
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप200.338.548.86
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप4994.44100.98105.42
एकुण21695727.223,470.324,197.53
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती65030.65133.22163.87
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती109642.42100.59143.01
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती140.380.120.50
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती97445.52144.32189.84
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2473100.87195.14296.01
अनुसूचित जाती2225-E632फ्रीशिप220.263.804.06
अनुसूचित जाती2225-E632फ्रीशिप1141.4622.1623.62
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती132824.4728.7953.27
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप70.051.101.15
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप320.294.855.14
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1751.4026.7428.14
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती360.782.573.36
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती3499.4748.7458.21
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती205546.33147.07193.40
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप70.092.152.24
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप170.142.702.85
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1032.7116.7519.46
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1182.8221.8024.62
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती230.453.133.58
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती120027.70106.73134.43
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती346970.06259.10329.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप110.084.594.67
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप360.499.9810.47
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप2292.4141.5043.91
एकुण14538411.311,327.651,738.96
मुंबईमुंबईअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती30716.0766.2982.36
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती56633.6988.27121.97
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती593.5711.1414.70
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती113962.42443.80506.22
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती101062.54227.11289.65
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप4855.48155.96161.44
अनुसूचित जाती2225-E418फ्रीशिप210.324.675.00
अनुसूचित जाती2225-E418फ्रीशिप220.3210.4010.72
अनुसूचित जाती2225-E418फ्रीशिप380.5210.4510.97
अनुसूचित जाती2225-E418फ्रीशिप185531.81672.87704.67
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती40.080.710.79
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती1494.6424.8629.50
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप100.103.643.74
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप210.324.194.51
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2152.0550.0452.09
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती197557.37441.67499.04
इतर मागास वर्गीय2225-4187फ्रीशिप90.082.182.26
इतर मागास वर्गीय2225-4187फ्रीशिप91610.23333.64343.87
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती90.222.873.09
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती481.977.139.10
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती3185.3342.6347.97
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप40.011.321.33
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप20.020.960.98
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप2072.3096.9099.19
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1052.8040.3443.15
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4151शिष्यवृत्ती130.313.393.70
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4187फ्रीशिप10.010.050.06
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4187फ्रीशिप50.081.131.20
विशेष मागास प्रवर्ग2225-E946शिष्यवृत्ती30.080.590.67
विशेष मागास प्रवर्ग2225-E946शिष्यवृत्ती30.080.630.71
विशेष मागास प्रवर्ग2225-E946शिष्यवृत्ती70.111.171.28
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती2779.05133.44142.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप60.061.331.40
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप120.065.615.67
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1351.6039.6441.24
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4151शिष्यवृत्ती36411.2379.3690.59
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4187फ्रीशिप90.111.811.92
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4187फ्रीशिप2593.32225.05228.36
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E884शिष्यवृत्ती30.080.720.80
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E884शिष्यवृत्ती230.995.916.91
एकुण10614331.423,243.903,575.32
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती21610.3522.2432.58
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती57829.04167.67196.71
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती271.325.026.34
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1208.7631.2540.01
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती55235.62254.95290.56
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3885168.46528.07696.53
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप130.165.615.77
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप88810.79292.79303.58
अनुसूचित जाती2225-E427फ्रीशिप240.174.975.14
अनुसूचित जाती2225-E427फ्रीशिप86017.54590.17607.70
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती43910.9339.3250.25
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2761.8081.5283.31
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती5249121.17519.23640.40
इतर मागास वर्गीय2225-4409फ्रीशिप150.044.774.81
इतर मागास वर्गीय2225-4409फ्रीशिप140.134.284.40
इतर मागास वर्गीय2225-4409फ्रीशिप410.185.445.62
इतर मागास वर्गीय2225-4409फ्रीशिप90.421.371.79
इतर मागास वर्गीय2225-4409फ्रीशिप157318.81326.66345.47
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती60.142.652.78
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती220.314.735.04
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती110.333.303.63
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती360.733.934.66
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप1762.3872.2674.65
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती53011.1066.3177.41
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4374शिष्यवृत्ती10.020.530.55
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4374शिष्यवृत्ती20.021.651.67
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4374शिष्यवृत्ती90.121.271.39
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4374शिष्यवृत्ती40.122.112.24
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4409फ्रीशिप10.000.530.53
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4409फ्रीशिप20.000.840.84
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4409फ्रीशिप40.000.950.95
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4409फ्रीशिप20.041.241.27
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती70.254.484.73
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती4218.3536.1344.49
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप2133.3154.3857.69
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4374शिष्यवृत्ती50.051.001.05
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4374शिष्यवृत्ती130.171.571.74
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4374शिष्यवृत्ती280.996.947.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4374शिष्यवृत्ती3729.30100.57109.87
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4409फ्रीशिप70.001.651.65
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4409फ्रीशिप470.013.523.53
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4409फ्रीशिप90.112.722.83
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4409फ्रीशिप4044.19186.72190.92
एकुण17111477.723,447.273,924.99
रायगडअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती33111.3958.2869.67
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती97053.24504.49557.73
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती21112.3698.90111.26
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती38021.76244.36266.12
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप1971.69150.09151.77
अनुसूचित जाती2225-E445फ्रीशिप2742.69237.55240.24
अनुसूचित जाती2225-E445फ्रीशिप92711.70605.95617.65
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप4394.40111.02115.42
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप4054.76174.97179.74
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप10096.21393.01399.21
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती681.3321.1522.48
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1293.4113.9217.33
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती313776.33521.54597.87
इतर मागास वर्गीय2225-4848फ्रीशिप4022.08156.49158.57
इतर मागास वर्गीय2225-4848फ्रीशिप4713.67154.96158.63
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप1631.95120.11122.05
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती2196.1261.2167.34
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती3498.84135.73144.56
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1311.1967.2068.39
एकुण10212235.113,830.914,066.02
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती150.611.842.45
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती703.6846.3250.00
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती44315.3927.7743.16
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप10.000.340.34
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती10.030.600.63
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती100.280.320.59
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती250.772.253.02
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती39019.7772.6892.45
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती134454.31188.00242.30
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप80.001.941.94
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप240.184.754.92
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप2333.09124.19127.29
अनुसूचित जाती2225-E454फ्रीशिप80.040.050.09
अनुसूचित जाती2225-E454फ्रीशिप140.050.500.55
अनुसूचित जाती2225-E454फ्रीशिप5879.47255.06264.53
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती60.141.181.31
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती9874179.47434.39613.86
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप10.000.020.02
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप110.001.481.48
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1390.8314.2615.09
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप181313.34310.85324.19
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती20.032.102.13
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती237745.04116.82161.86
इतर मागास वर्गीय2225-5031शिष्यवृत्ती3865.1433.3638.50
इतर मागास वर्गीय2225-5031शिष्यवृत्ती135018.0427.4645.50
इतर मागास वर्गीय2225-5067फ्रीशिप320.186.016.20
इतर मागास वर्गीय2225-5067फ्रीशिप2051.7057.1058.80
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.000.030.03
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप30.000.510.51
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती10.010.000.01
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती30.030.190.22
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती20.040.590.63
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती30.060.410.47
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप80.063.123.18
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप660.6729.1329.81
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती3999.2776.8186.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती30.060.660.72
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती170.414.534.94
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती188447.77421.54469.31
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप410.3511.8012.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप2242.77130.54133.31
एकुण22024433.082,411.512,844.59
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती843.658.5712.21
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप2795.1741.3846.55
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती321.101.762.86
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती19510.2450.9661.20
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती43023.30103.27126.57
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप960.8249.1849.99
अनुसूचित जाती2225-E463फ्रीशिप160.203.934.13
अनुसूचित जाती2225-E463फ्रीशिप1101.7948.6150.41
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती228057.0494.08151.12
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप80.083.253.33
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप260.495.536.02
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1815.5816.3521.93
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती145733.69217.95251.64
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप40.061.821.87
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती200.381.531.90
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप330.6610.6911.35
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1152.8610.5013.35
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती130.200.801.01
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती56416.16108.83124.99
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप20.020.730.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप200.171.531.69
एकुण5965163.65781.23944.88
ठाणेअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती210.660.531.19
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती2068.5958.8267.42
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती146474.35162.00236.35
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप10.000.010.01
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप310.168.428.58
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप180.774.975.75
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप591.0523.8524.90
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप2815.1592.0297.17
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती10.030.000.03
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती162.204.116.31
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती842.458.2310.69
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1414.8822.3027.18
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1266.8537.3644.20
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती5281289.961,652.111,942.08
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप30.022.062.07
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप20.051.031.09
अनुसूचित जाती2225-E436फ्रीशिप870.7737.2938.06
अनुसूचित जाती2225-E436फ्रीशिप218544.111,288.111,332.22
अनुसूचित जाती2225-E768फ्रीशिप3605.83175.15180.98
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप190.007.847.84
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप950.0634.2834.34
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप7004.47180.38184.85
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप6175.18194.07199.25
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप121312.32551.46563.78
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती299864.55215.20279.74
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती370.688.208.88
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप110.008.008.00
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.010.160.17
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप790.8315.6816.52
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप741.4972.6974.18
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती984.3538.2242.57
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती3607.9940.3848.38
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती712.2326.7428.97
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती109625.71198.18223.89
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1743.69158.97162.66
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप4884.67129.70134.37
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E919फ्रीशिप60.003.923.92
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E919फ्रीशिप110.071.441.51
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E919फ्रीशिप70.094.234.31
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-E919फ्रीशिप1600.09116.53116.62
एकुण18682586.365,584.646,171.00
नागपूरभंडाराअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती2368.9896.53105.51
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती200071.03170.88241.91
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती134641.0258.8599.87
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3210101.84198.30300.14
अनुसूचित जाती2225-E679फ्रीशिप760.635.195.82
अनुसूचित जाती2225-E679फ्रीशिप1671.0611.4012.46
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप350.029.109.12
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2513.7265.3068.56
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप6185.2964.8570.14
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती9108143.18363.41506.59
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप70.182.752.93
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप400.365.095.45
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1402.569.4111.98
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती4426.7016.1322.83
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती160.288.809.08
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती2373.251.704.95
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती90513.9554.1268.07
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप460.261.762.03
एकुण18880404.321,143.581,547.44
चंद्रपूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती703.5615.2018.76
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती3202152.95710.94863.89
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती69837.81114.02151.83
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती178884.31279.47363.78
अनुसूचित जाती2225-E688फ्रीशिप1031.5027.5629.06
अनुसूचित जाती2225-E688फ्रीशिप1553.3574.3877.73
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती2336.5260.6667.18
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप5569.41112.55121.96
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1124.1045.6649.76
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती341680.66277.58358.24
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप370.565.656.21
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती2275.3319.3824.71
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती47310.9263.5674.48
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप290.5516.0516.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-a109शिष्यवृत्ती1603.0913.2616.35
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-A136फ्रीशिप510.5910.0110.60
एकुण11310405.211,845.932,251.14
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती602.9716.8019.78
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1064.4810.0314.51
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती2019.3644.8354.19
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती612.217.469.67
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती71327.1333.0360.16
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती143652.1263.28115.41
अनुसूचित जाती2225-E697फ्रीशिप430.201.401.60
अनुसूचित जाती2225-E697फ्रीशिप530.806.757.55
अनुसूचित जाती2225-E697फ्रीशिप1651.249.7711.01
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती137525.8263.8889.70
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप280.011.171.18
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप380.688.078.75
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2642.0412.9314.97
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1972.3210.0512.37
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1051.334.285.61
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती4747.6924.2031.89
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती124418.6331.5450.17
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती89719.6444.1363.76
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप30.010.120.13
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप60.080.650.73
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप250.140.871.01
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती80.191.171.37
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती330.823.564.37
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1472.848.3511.19
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती290.864.525.39
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती3375.6618.3724.03
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती78013.5433.7847.32
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप70.080.650.73
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप130.283.483.76
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप730.544.575.11
एकुण8921203.71473.67677.39
गोंदियाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती63133.83172.63206.46
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1012.784.667.44
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1404.656.8211.47
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती99931.94103.43135.37
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती94335.75107.91143.66
अनुसूचित जाती2225-E703फ्रीशिप190.070.660.73
अनुसूचित जाती2225-E703फ्रीशिप100.081.271.34
अनुसूचित जाती2225-E703फ्रीशिप530.5815.7316.31
अनुसूचित जाती2225-E703फ्रीशिप892.0939.1141.20
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1090.0013.4113.41
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2090.5453.8954.43
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1441.5226.3627.88
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती4214.4822.3626.84
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती5158.3820.3328.71
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती302246.54140.42186.97
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप130.081.922.00
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप140.242.632.87
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती240.272.702.97
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती510.733.253.98
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती2263.1512.7815.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती470.8125.2926.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती3184.7019.3124.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप280.5812.4913.07
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप240.6612.0112.67
एकुण8150184.44821.381,005.83
नागपूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती4681175.73606.91782.63
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती6382493.573,616.884,110.45
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती200.512.252.76
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2669.8824.9934.87
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती161271.20324.13395.33
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती4851279.811,909.522,189.33
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती234561,127.005,497.196,624.18
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप561.0921.9623.04
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप67814.57305.00319.57
अनुसूचित जाती2225-E652फ्रीशिप310.028.838.85
अनुसूचित जाती2225-E652फ्रीशिप681.0122.1823.19
अनुसूचित जाती2225-E652फ्रीशिप1052.4051.2053.60
अनुसूचित जाती2225-E652फ्रीशिप169553.611,323.051,376.66
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती40.100.520.62
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती22380493.132,592.213,085.34
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप30.000.950.95
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप22771.55912.99914.54
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप172737.93724.18763.55
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप310055.49999.211,054.70
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप353959.631,161.391,221.02
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती257746.01192.17238.18
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती26597569.003,007.583,576.58
इतर मागास वर्गीय2225-9527फ्रीशिप1962.0432.7934.83
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप70.004.684.68
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती10.010.060.08
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप250.528.709.22
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती770.955.506.44
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती2954.3618.9323.29
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप1255.20122.84128.05
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप46612.35266.06278.40
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती49426.66379.31405.97
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती378585.75678.46764.20
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती681.0318.3919.42
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1053.9151.0154.92
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती3225.3026.1731.47
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती5748170.971,731.071,902.05
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप450.569.4810.04
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप2469.94200.34210.28
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप54313.09275.95289.04
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9438शिष्यवृत्ती2317.1762.6969.86
एकुण1188843,843.0627,197.7131,042.22
वर्धाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती83232.9378.71111.64
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती125748.7661.52110.27
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1861134.42754.75889.18
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप40.010.030.04
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती80931.61201.85233.46
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती192380.12438.14518.25
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप390.6721.6122.29
अनुसूचित जाती2225-E661फ्रीशिप1541.9773.9975.96
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप3860.06129.18129.24
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1881.3026.7928.08
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1841.4137.5738.97
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती85021.1537.9759.12
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती444874.69294.87369.55
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप130.0012.4412.44
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप70.011.101.11
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती90.198.939.12
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती360.684.415.09
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1252.3016.3518.66
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती30.090.790.88
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती400.561.512.07
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती2655.1994.6799.86
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9652शिष्यवृत्ती460.804.745.54
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9652शिष्यवृत्ती60210.4951.9762.46
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9681फ्रीशिप180.0016.7316.73
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9681फ्रीशिप40.030.540.57
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9681फ्रीशिप240.5110.8611.37
एकुण14127449.952,382.012,831.96
नाशिकअहमदनगरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती140.447.628.06
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती421.5510.2611.82
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1134.116.1310.24
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती268096.11462.47558.58
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती5964275.901,717.851,993.75
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2008.3637.4745.83
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती50030.92186.50217.43
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती117144.36145.71190.06
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप190.276.136.40
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप1051.2128.7229.94
अनुसूचित जाती2225-E552फ्रीशिप20.001.321.32
अनुसूचित जाती2225-E552फ्रीशिप90.004.454.45
अनुसूचित जाती2225-E552फ्रीशिप150.213.063.27
अनुसूचित जाती2225-E552फ्रीशिप1461.6326.6028.23
अनुसूचित जाती2225-E552फ्रीशिप77412.53580.04592.57
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती651.3117.7719.07
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती921.836.598.43
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप70.002.112.11
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप550.4313.8114.24
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप4774.13199.20203.32
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप10318.03282.92290.96
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती2175.5457.9363.47
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती2837.3951.5758.96
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती7360140.43696.85837.28
इतर मागास वर्गीय2225-7239शिष्यवृत्ती1011.080.351.43
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.000.510.51
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप100.003.433.43
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती60.101.541.64
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप50.103.083.18
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती70.312.112.42
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप380.439.9710.41
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती45010.50119.67130.17
विशेष मागास प्रवर्ग2225-7293फ्रीशिप20.020.560.58
विशेष मागास प्रवर्ग2225-7293फ्रीशिप170.100.770.88
विशेष मागास प्रवर्ग2225-7293शिष्यवृत्ती180.300.971.27
विशेष मागास प्रवर्ग2225-7293शिष्यवृत्ती1262.116.828.92
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती120.266.006.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती882.3231.9434.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती2795.9955.3361.33
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती7117145.911,407.991,553.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप20.000.900.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप170.004.824.82
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप370.4924.3124.79
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप6647.04222.71229.75
एकुण30338823.766,456.867,280.62
धुळेअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती762.7215.1117.83
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1699.60116.51126.11
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2136.8722.6429.51
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती69723.3070.6993.99
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप110.248.588.82
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप510.8629.2430.11
अनुसूचित जाती2225-E534फ्रीशिप510.8244.1744.99
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती300.898.119.00
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप420.4219.7620.18
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2933.0955.0158.10
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती77710.5754.6565.22
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती278050.68162.47213.14
इतर मागास वर्गीय2225-6798शिष्यवृत्ती671.6110.3511.95
इतर मागास वर्गीय2225-E973फ्रीशिप750.0030.0930.09
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप150.195.806.00
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती770.831.892.72
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती3685.4812.6718.16
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती2074.1537.5041.65
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती79814.0384.5698.59
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप90.134.444.58
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप520.6512.8813.53
एकुण6858137.13807.12944.25
जळगावअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती2297.6029.6737.27
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती54132.75193.78226.53
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती3467151.81408.63560.45
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप10.010.300.31
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप340.599.149.73
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती391.480.732.22
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती893.463.196.65
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1044.3617.8222.18
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप300.387.187.56
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप741.2729.4330.70
अनुसूचित जाती2225-E543फ्रीशिप30.010.880.89
अनुसूचित जाती2225-E543फ्रीशिप130.204.464.66
अनुसूचित जाती2225-E543फ्रीशिप4726.89178.36185.25
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती70615.2751.7166.98
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2412.6552.7955.44
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप284424.46359.67384.13
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1273.4930.2433.73
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती150333.44209.40242.83
इतर मागास वर्गीय2225-E973फ्रीशिप2650.0080.4680.46
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती650.856.257.10
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप170.214.334.53
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप350.5813.0713.66
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1202.4513.8616.31
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती3146.5347.5754.10
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1854.9585.1590.11
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती81322.35238.79261.14
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप270.346.466.80
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1141.7843.9345.71
एकुण12472330.162,127.252,457.41
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती250.802.633.44
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती763.2110.4613.66
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती34913.7332.8846.61
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप10.010.080.08
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप1090.693.994.69
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती160.390.050.43
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती108136.1841.9678.13
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप100.081.511.59
अनुसूचित जाती2225-E561फ्रीशिप480.509.209.69
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती107919.3958.0577.44
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप40.040.730.77
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप4112.9836.5139.49
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1122.3310.6712.99
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती90426.16168.60194.76
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.010.420.42
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप40.051.081.13
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती240.403.053.45
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती390.775.406.17
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती420.704.094.79
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती651.6913.9915.68
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती491.7228.2629.98
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप40.041.611.65
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप720.273.293.55
एकुण4525112.11438.49550.60
नाशिकअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती551.476.758.22
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती184562.21193.88256.09
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती3133146.06805.22951.28
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप20.040.020.07
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप400.4523.7124.16
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप771.4616.7418.20
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप3315.76208.01213.77
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती200.243.794.03
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3109.0515.8924.94
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती171586.28647.76734.04
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3991151.74715.09866.83
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप7129.73332.21341.94
अनुसूचित जाती2225-E525फ्रीशिप70.075.125.19
अनुसूचित जाती2225-E525फ्रीशिप940.393.984.37
अनुसूचित जाती2225-E525फ्रीशिप1911.8321.9223.75
अनुसूचित जाती2225-E525फ्रीशिप96715.70634.93650.63
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती220.462.222.68
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती962.1516.7218.87
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती86711.8517.2829.13
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती26313564.363,085.793,650.15
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप40.001.211.21
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप600.1110.0810.19
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप406435.63792.26827.90
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप504446.031,128.101,180.12
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती141229.2359.4188.65
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती7234166.39591.21757.60
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप50.003.213.21
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप30.030.860.89
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती30.040.450.49
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती40.110.170.28
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप600.8415.9916.82
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती2205.4954.2659.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती5659.0232.4841.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती6345125.31838.59963.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप150.027.697.70
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप780.7024.4525.15
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप7039.71244.84254.55
एकुण666071,499.9610,562.3012,068.25
पुणेकोल्हापूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1866.9749.1056.07
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1498.6739.9048.57
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती159682.33651.58733.91
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप60.144.154.29
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप1591.1426.9528.09
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती140576.12684.87760.98
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती6435248.991,288.691,537.67
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप220.050.420.47
अनुसूचित जाती2225-E516फ्रीशिप390.7221.2822.00
अनुसूचित जाती2225-E516फ्रीशिप4895.70215.94221.65
अनुसूचित जाती2225-E516फ्रीशिप79313.93538.25556.09
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती351.329.5810.90
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती346086.48567.54654.02
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप70.001.821.82
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप441.1112.1513.26
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप7115.96206.36212.32
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती350.431.972.40
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1082.7218.1120.83
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती5243107.79668.87776.65
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.000.480.48
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप90.154.114.26
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप80.1511.3311.47
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती100.215.015.22
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती240.666.827.47
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती580.864.975.83
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप2413.44142.56146.00
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती100423.05256.74279.79
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती260.474.905.37
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती752.8032.7635.56
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती5125125.721,371.901,497.62
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप110.235.545.77
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप881.7077.7479.44
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप4105.03211.43216.46
एकुण28012815.017,143.827,962.73
पुणेअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती47731.81215.22247.02
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती4731349.393,982.284,331.66
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती110694.94976.361,071.30
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती8101445.722,280.142,725.86
अनुसूचित जाती2225-E472फ्रीशिप186333.081,030.791,063.87
अनुसूचित जाती2225-E472फ्रीशिप282962.202,910.972,973.17
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप368041.281,687.381,728.29
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप386243.821,598.521,642.34
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती190.416.586.99
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती5030157.332,085.702,243.04
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती8528244.562,399.492,644.06
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती120.353.063.41
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती162149.98681.38731.36
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप2184.53172.79177.32
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप4109.22358.92368.14
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती37914.84242.16257.00
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती57923.70498.64522.34
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती230.9511.6512.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती4114139.831,915.442,055.27
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप84717.49602.69620.18
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप104323.79908.91932.70
एकुण494721,789.2224,569.0526,357.90
सांगलीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती70335.40197.50232.90
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती70.240.100.34
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती70.313.093.40
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2831113.06484.61597.67
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2931141.08963.761,104.84
अनुसूचित जाती2225-3805फ्रीशिप1972.9029.3932.29
अनुसूचित जाती2225-E492फ्रीशिप20.000.770.77
अनुसूचित जाती2225-E492फ्रीशिप50.062.792.86
अनुसूचित जाती2225-E492फ्रीशिप60111.17389.10400.27
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती270.454.645.09
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप230.339.9810.31
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप660.5713.6014.16
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2933.81131.01134.82
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप7648.82217.35226.17
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती80.090.330.42
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती2697.8718.9626.83
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती4863116.63679.51796.14
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप30.002.782.78
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती60.523.113.63
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती260.531.291.83
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप1061.4732.3033.77
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप651.5960.9762.56
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1728.10132.41140.51
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती54913.9096.32110.22
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती330.6219.0719.69
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती80.844.675.51
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1122.203.966.17
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती114745.95846.37892.32
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती334688.78772.60861.38
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप50.004.194.19
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप320.171.591.76
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप40.691.782.47
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप2572.8160.8463.65
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1463.32118.59121.90
एकुण19614614.285,309.355,923.63
साताराअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती241.263.414.67
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती30214.00106.36120.36
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती42615.53137.13152.66
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती461.4713.9415.41
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1768.6339.6548.28
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती119755.03352.96408.00
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3906159.06533.78692.84
अनुसूचित जाती2225-E481फ्रीशिप4900.4433.1333.57
अनुसूचित जाती2225-E481फ्रीशिप420.627.788.40
अनुसूचित जाती2225-E481फ्रीशिप3303.5577.9181.46
अनुसूचित जाती2225-E481फ्रीशिप5348.21181.43189.65
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती551.315.016.32
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती2094.5120.2624.77
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती4415.8113.1018.91
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप10.000.000.00
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप40.001.061.06
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप6230.6898.3899.06
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप890.916.076.98
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप3874.1669.5373.69
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती20.200.150.35
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती220.343.353.69
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती2012.8421.0223.85
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती3688.9273.1882.11
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती199943.79379.75423.54
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप20.000.570.57
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती10.020.250.26
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती30.061.381.44
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप320.085.265.34
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप170.209.379.56
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती110.372.973.35
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती440.615.796.40
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती972.4331.7634.19
विशेष मागास प्रवर्ग2225-5808फ्रीशिप80.100.510.62
विशेष मागास प्रवर्ग2225-5808फ्रीशिप250.171.761.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती80.132.102.23
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती240.545.886.42
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती2174.8340.5245.34
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती104218.65197.83216.48
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती194645.64536.04581.69
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप60.001.891.89
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1630.2217.1717.39
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप310.538.138.66
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1662.1045.5947.69
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-5693शिष्यवृत्ती130.342.963.30
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-5808फ्रीशिप480.191.421.61
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-5808फ्रीशिप920.6110.4711.08
एकुण15870419.093,107.973,527.06
सोलापूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती3058.4619.1927.65
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती215887.40329.92417.31
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप881.2028.5929.80
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती462.337.209.53
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती413.7123.0226.73
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3127141.29753.25894.54
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती4046155.60550.41706.01
अनुसूचित जाती2225-E507फ्रीशिप260.358.839.18
अनुसूचित जाती2225-E507फ्रीशिप4043.4281.7185.13
अनुसूचित जाती2225-E507फ्रीशिप73312.65397.24409.89
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती284863.98419.66483.63
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप260.196.056.24
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप5834.83118.97123.81
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती451.096.777.85
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती5806123.68713.58837.26
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप10.030.670.69
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती200.535.365.89
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप3554.94163.19168.13
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती111325.53203.88229.41
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती521.2310.2611.49
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती7173130.88797.55928.42
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप190.267.297.55
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप5023.9679.6983.65
एकुण29517777.524,732.275,509.79