अर्ज आणि खर्च तपशील

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 13-मे-2024 04:54
वर्ष 2010-11
लेखाशीर्षऑनलाइन जमा अर्जमागील खर्चमागील वर्षाचे अर्जया वर्षीचा खर्चया वर्षीचे अर्जएकूण खर्चएकूण अर्ज
22250352650678,065.7208,065.72650678,065.7265067
22250388175390.92090.92175390.921753
2225049520177321,645.92021,645.9220177321,645.92201773
एकूण शिष्यवृत्ती26859329,802.56029,802.5626859329,802.56268593
222503881113212.560212.561113212.561113
2225049573553,530.7903,530.7973553,530.797355
2225380570912,475.1102,475.1170912,475.117091
एकूण फ्रीशिप155596,218.4706,218.47155596,218.4715559
एकुण28415236,021.03036,021.0328415236,021.03284152
वर्ष 2011-12
लेखाशीर्षमागील वर्षाचे अर्जमागील वर्षाचे या वर्षी जमा झालेले अर्जएकूण जमा अर्जमागील खर्चया वर्षी जमा झालेल्या अर्जावरील खर्चया वर्षीचा खर्चया वर्षीचे अर्जएकूण खर्चएकूण अर्ज
2225-03520000.000.008,007.90585858,007.9058585
2225-04950110.000.5942,563.0525261542,563.64252616
एकूण शिष्यवृत्ती0110.000.5950,570.9531120050,571.54311201
2225-03880000.000.002,554.3981802,554.398180
2225-38050000.000.006,391.15189536,391.1518953
एकूण फ्रीशिप0000.000.008,945.54271338,945.5427133
एकुण0110.000.5959,516.4933833359,517.08338334

वर्ष 2012-13
लेखाशीर्षमागील वर्षाचे अर्जमागील वर्षाचे या वर्षी जमा झालेले अर्जएकूण जमा अर्जमागील खर्चया वर्षी जमा झालेल्या अर्जावरील खर्चया वर्षीचा खर्चया वर्षीचे अर्जएकूण खर्चएकूण अर्ज
2225-0352808674988351,089.08178.8711,540.277704912,808.2277798
2225-0495531022223553257,495.86634.8552,061.5027931360,192.21281536
एकूण शिष्यवृत्ती611882972641608,584.94813.7263,601.7735636273,000.43359334
2225-038832881703458651.4258.571,238.9852041,948.975374
2225-380511725449121742,950.55265.153,849.35126257,065.0513074
एकूण फ्रीशिप15013619156323,601.97323.725,088.33178299,014.0218448
एकुण7620135917979212,186.911,137.4468,690.1037419182,014.45377782

वर्ष 2013-14
लेखाशीर्षमागील वर्षाचे अर्जमागील वर्षाचे या वर्षी जमा झालेले अर्जएकूण जमा अर्जमागील खर्चया वर्षी जमा झालेल्या अर्जावरील खर्चया वर्षीचा खर्चया वर्षीचे अर्जएकूण खर्चएकूण अर्ज
2225-035245442114755674.3053.3511,327.405949912,055.0559710
2225-049538120875389956,798.71203.9962,589.4230073969,592.12301614
एकूण शिष्यवृत्ती426641086437507,473.01257.3473,916.8236023881,647.17361324
2225-03883753273780933.0811.921,425.2760132,370.276040
2225-3805311301243125411,501.5153.6813,119.512927524,674.7029399
एकूण फ्रीशिप348831513503412,434.5965.6014,544.783528827,044.9735439
एकुण7754712377878419,907.60322.9488,461.603955261,08,692.14396763

वर्ष 2014-15
लेखाशीर्षमागील वर्षाचे अर्जमागील वर्षाचे या वर्षी जमा झालेले अर्जएकूण जमा अर्जमागील खर्चया वर्षी जमा झालेल्या अर्जावरील खर्चया वर्षीचा खर्चया वर्षीचे अर्जएकूण खर्चएकूण अर्ज
2225-035242291434372944.4225.2511,508.736386312,478.4064006
2225-0495686252136883811,479.8972.0653,533.2319406265,085.18194275
एकूण शिष्यवृत्ती728543567321012,424.3197.3165,041.9625792577,563.58258281
2225-03882380312411535.5212.621,573.7764262,121.916457
2225-38052241775224927,551.8731.9217,291.823234224,875.6132417
2225-E6143031.910.000.0001.910
एकूण फ्रीशिप24800106249068,089.3044.5418,865.593876826,999.4338874
एकुण976544629811620,513.61141.8583,907.552966931,04,563.01297155

वर्ष 2015-16
लेखाशीर्षमागील वर्षाचे अर्जमागील वर्षाचे या वर्षी जमा झालेले अर्जएकूण जमा अर्जमागील खर्चया वर्षी जमा झालेल्या अर्जावरील खर्चया वर्षीचा खर्चया वर्षीचे अर्जएकूण खर्चएकूण अर्ज
2225-0352276170276174,482.150.008,678.524701813,160.6747018
2225-0495140831514083621,755.180.6644,244.0517886765,999.89178872
एकूण शिष्यवृत्ती168448516845326,237.330.6652,922.5722588579,160.56225890
2225-0388376403764781.620.001,191.0135061,972.633506
2225-3805117700117703,600.320.0018,526.603423422,126.9234234
2225-E418200209.090.000.0009.090
एकूण फ्रीशिप155540155544,391.030.0019,717.613774024,108.6437740
एकुण184002518400730,628.360.6672,640.182636251,03,269.20263630

वर्ष 2016-17
लेखाशीर्षमागील वर्षाचे अर्जमागील वर्षाचे या वर्षी जमा झालेले अर्जएकूण जमा अर्जमागील खर्चया वर्षी जमा झालेल्या अर्जावरील खर्चया वर्षीचा खर्चया वर्षीचे अर्जएकूण खर्चएकूण अर्ज
2225-0352665318736740410,776.60118.142,381.801356513,276.5414438
2225-0495134910212213703231,740.60481.3254,259.2821198786,481.20214109
एकूण शिष्यवृत्ती201441299520443642,517.20599.4656,641.0822555299,757.74228547
2225-038828662153081652.6587.94842.8020191,583.392234
2225-380510548493110413,514.94193.0617,629.193180321,337.1932296
2225-E6790000.000.001.06621.0662
एकूण फ्रीशिप13414708141224,167.59281.0018,473.053388422,921.6434592
एकुण214855370321855846,684.79880.4675,114.132594361,22,679.38263139

वर्ष 2017-18
लेखाशीर्षमागील वर्षाचे अर्जमागील वर्षाचे या वर्षी जमा झालेले अर्जएकूण जमा अर्जमागील खर्चया वर्षी जमा झालेल्या अर्जावरील खर्चया वर्षीचा खर्चया वर्षीचे अर्जएकूण खर्चएकूण अर्ज
2225-035235088229353175,097.0676.4223,090.106141628,263.5861645
2225-049511258246511304725,814.8390.1016,737.395803442,642.3258499
एकूण शिष्यवृत्ती14767069414836430,911.89166.5239,827.4911945070,905.90120144
2225-0388124521247289.200.80652.891244942.891246
2225-38055321053212,096.830.000.0002,096.830
2225-E418156214.240.75704.671855709.661861
2225-E4271212244.051.09607.70860612.84872
2225-E4367988732.505.551,332.2221851,370.272193
2225-E4452731274239.280.96617.65927857.89928
2225-E454140140.550.00264.53587265.08587
2225-E463160164.130.0050.4111054.54110
2225-E47218392318621,040.6022.292,973.1728294,036.062852
2225-E481328233080.690.77189.65534271.11536
2225-E4925052.860.00400.27601403.13601
2225-E507403140484.360.77409.89733495.02734
2225-E5164890489221.650.00556.09793777.74793
2225-E525191019123.750.00650.63967674.38967
2225-E5340000.000.0044.995144.9951
2225-E54394133.021.64185.25472189.91476
2225-E552143314627.860.36592.57774620.79777
2225-E5610000.000.009.69489.6948
2225-E5810000.000.007.15307.1530
2225-E5993141.140.50117.4693119.1094
2225-E605137013733.380.0050.0315683.41156
2225-E614110111.650.0064.826466.4764
2225-E623127012768.090.00100.58175168.67175
2225-E632220224.060.0023.6211427.68114
2225-E6410000.000.0028.404328.4043
2225-E652105010553.600.001,376.6616951,430.261695
2225-E6610000.000.0075.9615475.96154
2225-E679167016712.460.005.827618.2876
2225-E688103010329.060.0077.73155106.79155
2225-E697165016511.010.007.555318.5653
2225-E7035305316.310.0041.208957.5189
2225-E7125051.390.00444.63431446.02431
2225-E72192111.070.043.25184.3620
2225-E73294131.263.1337.267241.6576
2225-E741470047087.760.000.00087.760
2225-E759501519.800.086.242916.1230
2225-E7680000.000.00180.98360180.98360
एकूण फ्रीशिप1181870118884,487.6138.7312,891.611937717,417.9519447
एकुण15948876416025235,399.50205.2552,719.1013882788,323.85139591