ई-शिष्यवृत्ती – शैक्षणिक वर्षानुसार देयक वितरण स्थिती

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 13-मे-2024 04:48
प्रवर्गलेखाशीर्षयोजनाएकूण विद्यार्थीनिर्वाह भत्ता (लाखात)महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)एकूण राशी (लाखात)
अनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती614163,240.7219,849.3723,090.09
अनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप124420.25632.64652.89
अनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती580342,804.7113,932.6916,737.40
अनुसूचित जाती2225-E418फ्रीशिप185531.81672.87704.67
अनुसूचित जाती2225-E427फ्रीशिप86017.54590.17607.70
अनुसूचित जाती2225-E436फ्रीशिप218544.111,288.111,332.22
अनुसूचित जाती2225-E445फ्रीशिप92711.70605.95617.65
अनुसूचित जाती2225-E454फ्रीशिप5879.47255.06264.53
अनुसूचित जाती2225-E463फ्रीशिप1101.7948.6150.41
अनुसूचित जाती2225-E472फ्रीशिप282962.202,910.972,973.17
अनुसूचित जाती2225-E481फ्रीशिप5348.21181.43189.65
अनुसूचित जाती2225-E492फ्रीशिप60111.17389.10400.27
अनुसूचित जाती2225-E507फ्रीशिप73312.65397.24409.89
अनुसूचित जाती2225-E516फ्रीशिप79313.93538.25556.09
अनुसूचित जाती2225-E525फ्रीशिप96715.70634.93650.63
अनुसूचित जाती2225-E534फ्रीशिप510.8244.1744.99
अनुसूचित जाती2225-E543फ्रीशिप4726.89178.36185.25
अनुसूचित जाती2225-E552फ्रीशिप77412.53580.04592.57
अनुसूचित जाती2225-E561फ्रीशिप480.509.209.69
अनुसूचित जाती2225-E581फ्रीशिप300.396.767.15
अनुसूचित जाती2225-E599फ्रीशिप931.49115.96117.46
अनुसूचित जाती2225-E605फ्रीशिप1561.7348.3050.03
अनुसूचित जाती2225-E614फ्रीशिप641.0463.7864.82
अनुसूचित जाती2225-E623फ्रीशिप1752.1098.48100.58
अनुसूचित जाती2225-E632फ्रीशिप1141.4622.1623.62
अनुसूचित जाती2225-E641फ्रीशिप430.5227.8728.40
अनुसूचित जाती2225-E652फ्रीशिप169553.611,323.051,376.66
अनुसूचित जाती2225-E661फ्रीशिप1541.9773.9975.96
अनुसूचित जाती2225-E679फ्रीशिप760.635.195.82
अनुसूचित जाती2225-E688फ्रीशिप1553.3574.3877.73
अनुसूचित जाती2225-E697फ्रीशिप530.806.757.55
अनुसूचित जाती2225-E703फ्रीशिप892.0939.1141.20
अनुसूचित जाती2225-E712फ्रीशिप4316.20438.43444.63
अनुसूचित जाती2225-E721फ्रीशिप180.352.913.25
अनुसूचित जाती2225-E732फ्रीशिप721.3035.9637.26
अनुसूचित जाती2225-E759फ्रीशिप290.246.006.24
अनुसूचित जाती2225-E768फ्रीशिप3605.83175.15180.98
इतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती270.454.645.09
इतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप733299.273,285.533,385.89
इतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती6775199.602,256.952,456.55
इतर मागास वर्गीय2225-B348फ्रीशिप1880.8664.7465.61
इतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती171252.23708.79761.01
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती186574.921,166.301,241.23
विशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप72518.16651.59669.76
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8362फ्रीशिप60.104.124.22
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8398शिष्यवृत्ती90.425.365.78
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती4380135.881,817.831,953.71
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप188145.361,615.741,661.10
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-8772शिष्यवृत्ती1242.727.219.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9681फ्रीशिप180.0016.7316.73
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b212शिष्यवृत्ती34611.69177.57189.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b651शिष्यवृत्ती2714.8410.6215.46
एकुण1644867,058.3058,097.1165,160.43
ई-शिष्यवृत्ती – शैक्षणिक वर्षानुसार देयक वितरण स्थिती
जिल्हाप्रवर्गलेखाशीर्षयोजनाएकूण विद्यार्थीनिर्वाह भत्ता (लाखात)महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)देयक राशी (लाखात)
अहमदनगरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती5964275.901,717.851,993.75
अहमदनगरअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती50030.92186.50217.43
अहमदनगरअनुसूचित जाती2225-E552फ्रीशिप77412.53580.04592.57
अकोलाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती126566.49300.55367.04
अकोलाअनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप10.000.000.01
अकोलाअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती1093.4610.9514.41
अकोलाअनुसूचित जाती2225-E721फ्रीशिप180.352.913.25
अकोलाइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप930.9049.0649.97
अकोलाइतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती350.744.495.23
अकोलाइतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती912.2527.4129.66
अकोलाविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती260.8710.1511.02
अकोलाविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप50.084.904.98
अकोलाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1455.5089.2194.71
अकोलाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप280.5824.3824.96
अमरावतीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती113673.84719.53793.37
अमरावतीअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2336112.43764.31876.75
अमरावतीअनुसूचित जाती2225-E712फ्रीशिप4316.20438.43444.63
औरंगाबादअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती5119232.37988.061,220.43
औरंगाबादअनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप4917.66261.57269.23
औरंगाबादअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती5770311.571,613.651,925.23
बीडअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती95255.88536.95592.83
बीडअनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप541.0419.9320.97
बीडअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती5009215.19526.31741.50
बीडअनुसूचित जाती2225-E614फ्रीशिप641.0463.7864.82
भंडाराअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती200071.03170.88241.91
भंडाराअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती134641.0258.8599.87
भंडाराअनुसूचित जाती2225-E679फ्रीशिप760.635.195.82
भंडाराविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1402.569.4111.98
भंडाराविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप70.182.752.93
भंडाराविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती2373.251.704.95
बुलढाणाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती126665.02340.97405.99
बुलढाणाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1103.5347.5151.03
चंद्रपूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती3202152.95710.94863.89
चंद्रपूरअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती69837.81114.02151.83
चंद्रपूरअनुसूचित जाती2225-E688फ्रीशिप1553.3574.3877.73
चंद्रपूरइतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1124.1045.6649.76
धुळेअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1699.60116.51126.11
धुळेअनुसूचित जाती2225-E534फ्रीशिप510.8244.1744.99
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती602.9716.8019.78
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती71327.1333.0360.16
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225-E697फ्रीशिप530.806.757.55
गडचिरोलीइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप380.688.078.75
गडचिरोलीइतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती89719.6444.1363.76
गडचिरोलीविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती330.823.564.37
गडचिरोलीविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप60.080.650.73
गडचिरोलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती290.864.525.39
गडचिरोलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप70.080.650.73
गोंदियाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती63133.83172.63206.46
गोंदियाअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती94335.75107.91143.66
गोंदियाअनुसूचित जाती2225-E703फ्रीशिप892.0939.1141.20
हिंगोलीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती60124.3875.0599.43
हिंगोलीअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती102838.84186.85225.69
हिंगोलीअनुसूचित जाती2225-E641फ्रीशिप430.5227.8728.40
हिंगोलीइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप110.102.702.80
हिंगोलीइतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती952.3715.1817.56
हिंगोलीविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती60.171.681.85
हिंगोलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1674.4737.9242.39
जळगावअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती3467151.81408.63560.45
जळगावअनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप340.599.149.73
जळगावअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती391.480.732.22
जळगावअनुसूचित जाती2225-E543फ्रीशिप4726.89178.36185.25
जालनाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1636.0411.9517.99
जालनाअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3295141.24287.60428.84
जालनाअनुसूचित जाती2225-E581फ्रीशिप300.396.767.15
कोल्हापूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती159682.33651.58733.91
कोल्हापूरअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती140576.12684.87760.98
कोल्हापूरअनुसूचित जाती2225-E516फ्रीशिप79313.93538.25556.09
कोल्हापूरविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती580.864.975.83
कोल्हापूरविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप80.1511.3311.47
कोल्हापूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप881.7077.7479.44
लातूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती188284.71363.00447.70
लातूरअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती172259.7593.48153.23
लातूरअनुसूचित जाती2225-E623फ्रीशिप1752.1098.48100.58
लातूरइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप760.6570.6171.26
लातूरइतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1262.555.828.37
लातूरविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती781.9722.7824.75
लातूरविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप50.081.962.04
लातूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती41612.86333.00345.86
लातूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप540.9392.3293.25
लातूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-8772शिष्यवृत्ती1242.727.219.93
मुंबईअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती56633.6988.27121.97
मुंबईअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती101062.54227.11289.65
मुंबईअनुसूचित जाती2225-E418फ्रीशिप185531.81672.87704.67
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती57829.04167.67196.71
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती55235.62254.95290.56
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती2225-E427फ्रीशिप86017.54590.17607.70
नागपूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती6382493.573,616.884,110.45
नागपूरअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती4851279.811,909.522,189.33
नागपूरअनुसूचित जाती2225-E652फ्रीशिप169553.611,323.051,376.66
नागपूरइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप172737.93724.18763.55
नागपूरविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती49426.66379.31405.97
नागपूरविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप1255.20122.84128.05
नागपूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1053.9151.0154.92
नागपूरविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप2469.94200.34210.28
नांदेडअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती4399199.78768.69968.47
नांदेडअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती79432.3725.7958.16
नांदेडअनुसूचित जाती2225-E605फ्रीशिप1561.7348.3050.03
नांदेडइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप100.122.602.72
नांदेडइतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती50.171.922.09
नांदेडविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती280.9919.5720.56
नांदेडविशेष मागास प्रवर्ग2225-8362फ्रीशिप60.104.124.22
नांदेडविशेष मागास प्रवर्ग2225-8398शिष्यवृत्ती90.425.365.78
नांदेडविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती55920.85227.53248.38
नांदेडविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप200.338.548.86
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती34913.7332.8846.61
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225-E561फ्रीशिप480.509.209.69
नंदुरबारविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती491.7228.2629.98
नाशिकअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती3133146.06805.22951.28
नाशिकअनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप3315.76208.01213.77
नाशिकअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती171586.28647.76734.04
नाशिकअनुसूचित जाती2225-E525फ्रीशिप96715.70634.93650.63
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती65030.65133.22163.87
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2473100.87195.14296.01
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225-E632फ्रीशिप1141.4622.1623.62
उस्मानाबादइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप320.294.855.14
उस्मानाबादइतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती3499.4748.7458.21
उस्मानाबादविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1032.7116.7519.46
उस्मानाबादविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप70.092.152.24
उस्मानाबादविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती120027.70106.73134.43
उस्मानाबादविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप360.499.9810.47
परभणीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती132756.86397.87454.73
परभणीअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती147767.49132.49199.99
परभणीअनुसूचित जाती2225-E599फ्रीशिप931.49115.96117.46
पुणेअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती4731349.393,982.284,331.66
पुणेअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती110694.94976.361,071.30
पुणेअनुसूचित जाती2225-E472फ्रीशिप282962.202,910.972,973.17
पुणेइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप368041.281,687.381,728.29
पुणेइतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती5030157.332,085.702,243.04
पुणेइतर मागास वर्गीय2225-F002शिष्यवृत्ती162149.98681.38731.36
पुणेविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती57923.70498.64522.34
पुणेविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप4109.22358.92368.14
पुणेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती230.9511.6512.60
पुणेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप104323.79908.91932.70
रायगडअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती97053.24504.49557.73
रायगडअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती21112.3698.90111.26
रायगडअनुसूचित जाती2225-E445फ्रीशिप92711.70605.95617.65
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती703.6846.3250.00
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती39019.7772.6892.45
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225-E454फ्रीशिप5879.47255.06264.53
सांगलीअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती70335.40197.50232.90
सांगलीअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती2931141.08963.761,104.84
सांगलीअनुसूचित जाती2225-E492फ्रीशिप60111.17389.10400.27
सांगलीइतर मागास वर्गीय2225-3144शिष्यवृत्ती270.454.645.09
सांगलीइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप2933.81131.01134.82
सांगलीविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती1728.10132.41140.51
सांगलीविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप651.5960.9762.56
सांगलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती114745.95846.37892.32
सांगलीविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1463.32118.59121.90
साताराअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती30214.00106.36120.36
साताराअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3906159.06533.78692.84
साताराअनुसूचित जाती2225-E481फ्रीशिप5348.21181.43189.65
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती43023.30103.27126.57
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती2225-E463फ्रीशिप1101.7948.6150.41
सोलापूरअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती215887.40329.92417.31
सोलापूरअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती3127141.29753.25894.54
सोलापूरअनुसूचित जाती2225-E507फ्रीशिप73312.65397.24409.89
ठाणेअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती146474.35162.00236.35
ठाणेअनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप2815.1592.0297.17
ठाणेअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती5281289.961,652.111,942.08
ठाणेअनुसूचित जाती2225-E436फ्रीशिप218544.111,288.111,332.22
ठाणेअनुसूचित जाती2225-E768फ्रीशिप3605.83175.15180.98
ठाणेइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप121312.32551.46563.78
ठाणेविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती984.3538.2242.57
ठाणेविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप741.4972.6974.18
ठाणेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती712.2326.7428.97
ठाणेविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप1743.69158.97162.66
वर्धाअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती1861134.42754.75889.18
वर्धाअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती192380.12438.14518.25
वर्धाअनुसूचित जाती2225-E661फ्रीशिप1541.9773.9975.96
वर्धाविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती90.198.939.12
वर्धाविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596फ्रीशिप130.0012.4412.44
वर्धाविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9681फ्रीशिप180.0016.7316.73
वाशीमअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती101335.0651.8086.86
वाशीमअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती73226.20115.32141.53
वाशीमअनुसूचित जाती2225-E759फ्रीशिप290.246.006.24
वाशीमइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप200.082.452.54
वाशीमइतर मागास वर्गीय2225-3574शिष्यवृत्ती1263.235.308.53
वाशीमविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप200.185.195.37
वाशीमविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b651शिष्यवृत्ती2714.8410.6215.46
यवतमाळअनुसूचित जाती2225-0352शिष्यवृत्ती128761.28401.36462.64
यवतमाळअनुसूचित जाती2225-0388फ्रीशिप520.0541.9742.02
यवतमाळअनुसूचित जाती2225-0495शिष्यवृत्ती21218.92163.28182.20
यवतमाळअनुसूचित जाती2225-E732फ्रीशिप721.3035.9637.26
यवतमाळइतर मागास वर्गीय2225-3233फ्रीशिप1391.1151.1752.28
यवतमाळइतर मागास वर्गीय2225-B348फ्रीशिप1880.8664.7465.61
यवतमाळविशेष मागास प्रवर्ग2225-2596शिष्यवृत्ती410.9719.9320.90
यवतमाळविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0771शिष्यवृत्ती1222.105.677.77
यवतमाळविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0806फ्रीशिप190.3310.1410.47
यवतमाळविमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-b212शिष्यवृत्ती34611.69177.57189.26