दस्तऐवजाचे तपशील

क्रमांक.दस्तऐवज नावसंचिका प्रकारआवृत्तीमापभाषालेखकदस्तऐवज सुधारित आवृत्तिची तारीख
1 प्रवेशित (जुन्या) विद्यार्थ्यांचे अर्ज नुतनीकरण करण्यासाठी महाविद्यालयाकरिता माहिती पुस्तिका २०१५-२०१६ अडोब पोर्टेबल डॉकुमन्ट फोरमेट (पीडीएफ)0.10.88 मेगा बाइटमराठीसमाज कल्याण विभाग31-जुलै-2015
2 संपर्क तपशील अडोब पोर्टेबल डॉकुमन्ट फोरमेट (पीडीएफ)0.11.40 मेगा बाइटइंग्रजीसमाज कल्याण विभाग16-ऑग.-2013
3 शिष्यवृती अर्ज अडोब पोर्टेबल डॉकुमन्ट फोरमेट (पीडीएफ)0.11.40 मेगा बाइटइंग्रजीसमाज कल्याण विभाग12-ऑग.-2013
4 जिल्हा परिषद अधिकारी : सावित्रीबाई फुले शिष्यवृती माहिती पत्रिका अडोब पोर्टेबल डॉकुमन्ट फोरमेट (पीडीएफ)0.11.40 मेगा बाइटमराठीसमाज कल्याण विभाग02-जुलै-2013
5 प्राचार्या : सावित्रीबाई फुले शिष्यवृती माहिती पत्रिका अडोब पोर्टेबल डॉकुमन्ट फोरमेट (पीडीएफ)0.11.40 मेगा बाइटमराठीसमाज कल्याण विभाग02-जुलै-2013
6 नोंदणीच्या सूचना अडोब पोर्टेबल डॉकुमन्ट फोरमेट (पीडीएफ)0.10.81 मेगा बाइटमराठीसमाज कल्याण विभाग29-जुलै-2013
7 अर्जभारत सरकार शिष्यवृत्ती अर्ज अडोब पोर्टेबल डॉकुमन्ट फोरमेट (पीडीएफ)0.10.16 मेगा बाइटइंग्रजीसमाज कल्याण विभाग29-जुलै-2013
8 गट प्रमाणे अभ्यासक्रम माहिती मिक्रोसोफ्ट ऑफिस एक्सल ९७-२००३ (एक्सएलएस)0.10.24 मेगा बाइटइंग्रजीसमाज कल्याण विभाग17-ऑक्टो.-2012