विभागनिहाय अर्जांची स्थिती

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 19-मार्च-2018 04:00
विभागजिल्हाअर्ज भरलेल्या महाविद्यालयांची संख्याइ. मा. व. एकूण शिष्यवृत्ती इ. मा. व. एकूण फ्रीशिपएकुण इ. मा. व. अ.जा. एकूण शिष्यवृत्तीअ.जा. एकूण फ्रीशिपएकुण अ.जा. वि.मा.प्र. एकूण शिष्यवृत्तीवि.मा.प्र.एकूण फ्रीशिपएकुण वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज. एकूण शिष्यवृत्तीवि. जा. भ.ज. एकूण फ्रीशिपएकुण वि. जा. भ.ज. एकुण
अमरावती यवतमाळ 195000393339243250000004325
बुलढाणा 198000424930545540000004554
अकोला 185000577927360520000006052
वाशीम 9500021276321900000002190
अमरावती 288000105409751151500000011515
9610002662820082863600000028636
औरंगाबाद परभणी 185000388810939970000003997
जालना 15500041139542080000004208
औरंगाबाद 324000111855251171000000011710
बीड 276000671612368390000006839
940000259028522675400000026754
लातूर नांदेड 214000800332783300000008330
हिंगोली 8000017374317800000001780
लातूर 247000604024362830000006283
उस्मानाबाद 141000352113336540000003654
682000193017462004700000020047
मुंबई ठाणे 241000707629331000900000010009
मुंबई उपनगर 1690003082176748490000004849
मुंबई 1000002027193239590000003959
रायगड 1120002034123932730000003273
रत्नागिरी 106000150064121410000002141
सिंधुदुर्ग 8200079923410330000001033
8100001651887462526400000025264
नागपूर वर्धा 155000468618548710000004871
नागपूर 4920002036122742263500000022635
भंडारा 171000435716045170000004517
गोंदिया 174000271711728340000002834
गडचिरोली 107000158616817540000001754
चंद्रपूर 202000606530363680000006368
13010003977232074297900000042979
नाशिक नाशिक 3570008096180298980000009898
अहमदनगर 374000830098192810000009281
नंदुरबार 7300053363596000000596
धुळे 134000159431319070000001907
जळगाव 245000421457447880000004788
11830002273737332647000000026470
पुणे सोलापूर 269000631689772130000007213
सातारा 232000426955548240000004824
कोल्हापूर 2520006074108671600000007160
सांगली 203000407167547460000004746
पुणे 4580001243946581709700000017097
14140003316978714104000000041040
 एकुण729100018402727163211190000000211190