ई-शिष्यवृत्ती - जिल्हानिहाय देयक आणि ECS

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 24-जाने.-2017 04:17
जिल्हानोंदणीकृत अर्जदेयक संख्याECS संख्या
जिल्हाअ.जा.इ. मा. व.वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज.अ.जा.इ. मा. व.वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज.अ.जा.इ. मा. व.वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज.
अहमदनगर 13390213333000000000
अकोला 1301013673200000000
अमरावती 1483022460500000000
औरंगाबाद 1750068157800000000
बीड 151301123592309000309000
भंडारा 797010813700000000
बुलढाणा 107205491600000000
चंद्रपूर 1093011233000000000
धुळे 341013058800000000
गडचिरोली 32104510400000000
गोंदिया 73008813800000000
हिंगोली 347026271108000108000
जळगाव 7020320100300000000
जालना 45902861500000000
कोल्हापूर 1312031177100000000
लातूर 14510132189761500914620091
मुंबई 32203312100000000
मुंबई उपनगर 33702113100000000
नागपूर 3571055476800000000
नांदेड 13240143132965600976560097
नंदुरबार 17604322600000000
नाशिक 929093148400000000
उस्मानाबाद 319024359760000000
परभणी 57403491829000710000
पुणे 13240129156000000000
रायगड 1310261311600200000
रत्नागिरी 30106020700000000
सांगली 637011492400000000
सातारा 764011614076700067000
सिंधुदुर्ग 1590485500000000
सोलापूर 12060547178600000000
ठाणे 589012029000000000
वर्धा 67506019700000000
वाशीम 72904069000000000
यवतमाळ 9200131132615402939430939
एकुण3099804443305162291029318164509227