ई-शिष्यवृत्ती - जिल्हानिहाय देयक आणि ECS

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 29-ऑग.-2016 04:09
जिल्हानोंदणीकृत अर्जदेयक संख्याECS संख्या
जिल्हाअ.जा.इ. मा. व.वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज.अ.जा.इ. मा. व.वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज.अ.जा.इ. मा. व.वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज.
अहमदनगर 9901216200000000
अकोला 960103100000000
अमरावती 1250163300000000
औरंगाबाद 126059300000000
बीड 10701022500000000
भंडारा 1030161200000000
बुलढाणा 26011200000000
चंद्रपूर 65041500000000
धुळे 802900000000
गडचिरोली 3803400000000
गोंदिया 6606700000000
हिंगोली 31011600000000
जळगाव 460196200000000
जालना 51002300000000
कोल्हापूर 1050174200000000
लातूर 90068900000000
मुंबई 1801400000000
मुंबई उपनगर 1403500000000
नागपूर 2390222600000000
नांदेड 1240710500000000
नंदुरबार 17021800000000
नाशिक 43035600000000
उस्मानाबाद 38022300000000
परभणी 81015800000000
पुणे 79049200000000
रायगड 600100000000
रत्नागिरी 200000000000
सांगली 19031900000000
सातारा 31032300000000
सिंधुदुर्ग 301000000000
सोलापूर 450175300000000
ठाणे 1401600000000
वर्धा 910134600000000
वाशीम 26001900000000
यवतमाळ 29032000000000
एकुण21010214140900000000