ई-शिष्यवृत्ती - जिल्हानिहाय देयक आणि ECS

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 27-सप्टें.-2016 04:10
जिल्हानोंदणीकृत अर्जदेयक संख्याECS संख्या
जिल्हाअ.जा.इ. मा. व.वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज.अ.जा.इ. मा. व.वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज.अ.जा.इ. मा. व.वि.मा.प्र.वि. जा. भ.ज.
अहमदनगर 556073131500000000
अकोला 48103120800000000
अमरावती 47304415200000000
औरंगाबाद 86402864800000000
बीड 752046163600000000
भंडारा 3250506700000000
बुलढाणा 21901212000000000
चंद्रपूर 40903610700000000
धुळे 6401410900000000
गडचिरोली 1560244400000000
गोंदिया 4050506200000000
हिंगोली 14901411300000000
जळगाव 19307729200000000
जालना 18201319300000000
कोल्हापूर 573011933300000000
लातूर 44102653000000000
मुंबई 92073000000000
मुंबई उपनगर 76042600000000
नागपूर 1339017220600000000
नांदेड 58305256200000000
नंदुरबार 53065800000000
नाशिक 37203761400000000
उस्मानाबाद 13501115100000000
परभणी 31901739100000000
पुणे 44604657700000000
रायगड 25011800000000
रत्नागिरी 36081900000000
सांगली 18302722500000000
सातारा 24303035800000000
सिंधुदुर्ग 24031000000000
सोलापूर 392022047300000000
ठाणे 1100196200000000
वर्धा 28803211300000000
वाशीम 26201024300000000
यवतमाळ 30303435800000000
एकुण11523013931042300000000