ई-शिष्यवृत्ती - जिल्हानिहाय देयक आणि ECS टक्केवारी

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 04-सप्टें.-2015 16:46
जिल्हानोंदणीकृत अर्जदेयक संख्याECS संख्या
जिल्हाएकुणएकुणटक्केवारी(%)एकुणटक्केवारी(%)
अहमदनगर 960000
अकोला 340000
अमरावती 850000
औरंगाबाद 1080000
बीड 1580000
भंडारा 310000
बुलढाणा 520000
चंद्रपूर 550000
धुळे 140000
गडचिरोली 380000
गोंदिया 120000
हिंगोली 450000
जळगाव 330000
जालना 340000
कोल्हापूर 570000
लातूर 490000
मुंबई 60000
मुंबई उपनगर 130000
नागपूर 1170000
नांदेड 970000
नंदुरबार 100000
नाशिक 520000
उस्मानाबाद 590000
परभणी 560000
पुणे 470000
रायगड 60000
रत्नागिरी 30000
सांगली 480000
सातारा 110000
सोलापूर 250000
ठाणे 200000
वर्धा 70000
वाशीम 470000
यवतमाळ 980000
एकुण16230000