ई-शिष्यवृत्ती - जिल्हानिहाय देयक आणि ECS टक्केवारी

वर्ष :
डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 31-मे-2016 04:05
जिल्हानोंदणीकृत अर्जदेयक संख्याECS संख्या
जिल्हाएकुणएकुणटक्केवारी(%)एकुणटक्केवारी(%)
अहमदनगर 4314290867167638
अकोला 208112385970133
अमरावती 2146185186134462
औरंगाबाद 2822217076217076
बीड 425615653680218
भंडारा 9137087770877
बुलढाणा 16881991119811
चंद्रपूर 14759356385557
धुळे 10517657272068
गडचिरोली 3102437824278
गोंदिया 8144755847558
हिंगोली 4082656416440
जळगाव 18558104370938
जालना 7356659044660
कोल्हापूर 2104151872131562
लातूर 3614275276275276
मुंबई 5074338500
मुंबई उपनगर 4792765700
नागपूर 5043323364323264
नांदेड 2419197981197781
नंदुरबार 4313858937286
नाशिक 246712815100
उस्मानाबाद 7995126424831
परभणी 11659307982270
पुणे 3104148147148147
रायगड 3082658626586
रत्नागिरी 5663195631355
सांगली 1744141981141881
सातारा 2345183878183878
सिंधुदुर्ग 255148587930
सोलापूर 332519655995928
ठाणे 10275365248046
वर्धा 8905035650356
वाशीम 12128096680966
यवतमाळ 213315147049523
एकुण6080538893633056850